Наш тим

Teodora Jovanovic

Теодора Јовановић

e-mail: teodora.jovanovic@ei.sanu.ac.rs

Теодора Јовановић рођена је 1993. године у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 2016. године на Филозофском факултету, одсек за етнологију и антропологију, на коме је 2017. одбранила мастер тезу под називом „Привлачење новца: Материјализам, новац и фенг шуи у постсоцијалистичком капитализму“. Докторске студије уписала је 2017. године. На докторским студијама бави се проблемом избеглиштва и миграција становништва са Блиског истока, из средње Азије и Африке. Од 2018. ангажована је на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције – савремени процеси“ као истраживач-приправник у Етнографском институту САНУ.
Током студија бавила се активизмом и чланица је неколико организација. Радила је у „Миксалишту“, центру за помоћ избеглицама, мигрантима и тражиоцима азила у Београду. Занимају је теме попут религије, миграција, родних односа, материјалне културе и глобализације.

Актуелно

Статут института

Прочитајте статут нашег института