ЗБОРНИК РАДОВА ЕТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА САНУ: Теренска истраживања - поетика сусрета

27

Главни и одговорни уредник:

Драгана Радојичић

 

Уредник:

Милина Ивановић-Баришић

 

Међународни уређивачки одбор:

Радост Иванова,

Елефтериос Алексакис,

Петер Славковски,

Карл Касер,

Габриела Килианова,

Милица Бакић-Хејден,

Ингрид Славец-Градишник,

Марина Мартинова,
Фернандо Диего Дел Векио,

Шел Магнусон;

 

Уређивачки одбор:

Гојко Суботић,

Софија Милорадовић,

Јелена Чворовић,

Срђан Радовић,

Александра Павићевић,

Лада Стевановић,

Илдико Ердеи,

Јелена Јовановић;

 

Рецезентски тим:

Јованка Радић,

Мирослава Лукић Крстановић,

Љиљана Гавриловић,

Ивица Тодоровић,

Младена Прелић,

Зорица Дивац;

 

Секретар уредништва:

Марија Ђокић

 

Садржај Зборника бр. 27 усвојен јена седници Редакције Етнографског института САНУ, одржаној 11. јуна 2012. године,

 

БЕОГРАД 2012

 

 

 

Аутор
Наслов рада

Теренска истраживања – поетика сусрета

 

Произвођење научног знања истраживачким методима теренског рада у етнологији и антропологији

Метода посматрања са учествовањем: пример Социјалног центра Рог у Љубљани

О аутохтоним српским народним говорима на тлу Републике Македоније. Истраживање, стање, перспектива

Тимски теренски рад
Балканолошког института САНУ
Развој истраживачких циљева и метода

Етно-парк Сирогојно
Идеја, истраживање, реализација

Легенде о злату и друге приче

Essay on Festivities
Transformation of the Holiday Calendar in the
Republic of Macedonia from 1991 until the Present

Примена архивске грађе у етнологији

Лингвистички атласи –
„централни инструмент“
савремене дијалектологије

Kamera na etnološkem terenu

Истраживач на „терену“ –
„терен“ у истраживачу

О успоменама, херојима и
путовањима.
Клод Леви-Строс на терену

Поновљена теренска испитивања
етничке микрозаједнице
Вислани у Остојићеву (Банат)

Статистички показатељи
религиозности и ревитализација
православља: стварност или мит

Издања

Зборник радова Етнографског института САНУ

Упутства за ауторе