ЗБОРНИК РАДОВА ЕТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА САНУ - Културна прожимања: aнтрополошке перспективе*

28

Главни и одговорни уредник:

Драгана Радојичић

 

Уредник:

Срђан Радовић

 

Међународни уређивачки одбор:

Радост Иванова,

Елефтериос Алексакис,

Јана Поспишилова,

Карл Касер,

Габриела
Килианова,

Милица Бакић-Хејден,

Ингрид Славец-Градишник,

Марина Мартинова,
Фернандо Диего Дел Векио,

Шел Магнусон,

Татиана Подолинска,

Петер Финке;

 

Уређивачки одбор:

Гојко Суботић,

Софија Милорадовић,

Јелена Чворовић,

Срђан Радовић,

Александра Павићевић,

Лада Стевановић,

Илдико Ердеи,

Јелена Јовановић;

 

Рецезентски тим:

Инес Прица,

Мирослава Лукић Крстановић, Љиљана Гавриловић,

Младена Прелић,

Биљана Сикимић,

Мирослава Малешевић,

Сања Златановић,

Саша Недељковић,

Мирјана Павловић,

Бранко Ћупурдија,

Александар Крел,

Маја Ђукановић,

Лидија Вујачић,

Маја Година Голија,

Ана Лулева,

Мирослав Валка;

 

Секретар уредништва:

Марија Ђокић

 

Садржај Зборника бр. 28 усвојен је на седници Редакције Етнографског института САНУ одржаној 28. фебруара 2013. године

 

БЕОГРАД 2013

 

ISBN 978-86-7587-071-5

Аутор
Наслов рада

Културе, прожимања, границе: антрополошке (и друге)
перспективе

Културе, Границе, Други

 

Култура и границе: застарели, корисни или кључни концепти?

(Не) разумети Дарвина: еволуција и конструкција
границе између људи и животиња

Симболичка географија Балкана: гранични простор у енглеским и америчким путописима 1835–1909.

Културе и границе на Балкану

 

Заједнице и границе дуж јужне бугарске обале Црног мора

Родопи: перцепције и границе

Стварање локалне заједнице и идентитета.
Границе у бугарском граду Карџали

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године

Културе и границе у Средњој Европи

 

Приче са моравско-словачке границе

Перцепција разлика? Један културни феномен у две језичке групе. Прилог истраживању

Језик и идентитет: вињете о употреби језика међу члановима словеначке мањине у аустријској Корушкој

Положај Рома у Међимурју и вараждинско-копривничкој Подравини и успоредба с положајем Рома у словенском Прекомурју и Мађарској

Културе и границе у Банату

 

Прекогранични национализам и религијско аједништво.
Студија случаја чешке протестантске заједнице у Србији

Преживљавање и идентитет. Чеси баптисти у Банату

Конфесионалне границе у Банату: пример Срба у Банатској клисури

Румуни у Банату. Особености идентитета

Компаративна етнографија односа становника Баната
према земљи – земља као симболички ресурс

 

 

 

* Напомиње се да су у овом Зборнику радова ЕИ САНУ неки радови објављени само на енглеском језику, те се могу читати на енглеској страници сајта. У тим случајевима само апстракт је доступан на српском језику.

Издања

Зборник радова Етнографског института САНУ

Упутства за ауторе