ЗБОРНИК РАДОВА ЕТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА САНУ - Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе

29

Главни и одговорни уредници:

Пера Ластић

Драгана Радојичић

 

Уредници:

Пера Ластић

Младена Прелић

 

Извршни уредник:

Золтан Бада

 

Међународни уређивачки одбор:

Радост Иванова,

Елефтериос Алексакис,

Јана Поспишилова,

Карл Касер,

Габриела
Килианова,

Милица Бакић-Хејден,

Ингрид Славец-Градишник,

Марина Мартинова,
Фернандо Диего Дел Векио,

Шел Магнусон,

Татиана Подолинска,

Петер Финке;

 

Уређивачки одбор:

Гојко Суботић,

Софија Милорадовић,

Јелена Чворовић,

Срђан Радовић,

Александра Павићевић,

Лада Стевановић,

Илдико Ердеи,

Јелена Јовановић;

 

Рецезенти:

академик Војислав Становчић

др Гордана Благојевић

 

Секретар уредништва:

Марија Ђокић

 

Садржај зборника бр. 29 усвојен је на седници Редакције Етнографског института САНУ одржаној 23. априла 2013. године.

 

БЕОГРАД 2013

 

ISBN 978-963-08-8520-1
ISBN 978-86-7587-072-2

Аутор
Наслов рада

 

---ПРЕДГОВОР---

 

Етнолошка истраживања Срба у Мађарској и Српски
институт

Пола века истраживања етнографије и етнологије Срба у
Мађарској

На добром путу: Етнологија Срба у Мађарској

 

Сећање на оснивање „јужнословенског базичног музеја” у Мохачу и сакупљање етнографског материјала међу Србима у Мађарској (1965-1999)

Митска бића у веровањима Срба у Мађарској

Етнографска истраживања међу Србима у Десци

Етнографски институт САНУ и сарадња са Српским
институтом – Будимпешта

Етнички идентитет Срба у Будимпешти и околини:
истраживања Етнографског института САНУ

Срби у Батањи: Истраживања Етнографског института САНУ

Eтнолошкa истраживања на основу архивских извора Епархије будимске: значај и могућности

Преглед теренских истраживања Срба у Мађарској
обављених у оквиру Балканолошког института САНУ, Београд (2001– 2010)

Српска етномузикологија и музичка традиција Срба у
Мађарској: стање и перспективе

Основни приступ и циљеви пројекта „Слика и памћење –
програм евидентирања, дигитализације и обраде старих и архивских фотографија о Србима у Мађарској”

Библиографија етнографије Срба у Мађарској: смернице за остваривање једног научног пројекта

Резултати и искуства етнографских истраживања Словака у Мађарској

ПРИКАЗИ

Два часописа из едиције посвећене етнографији и етнологији националних мањина у Мађарској: Етнографија Јужних Словена у Мађарској (1975–1993) и Етнографија Срба у Мађарској (1997–)

Поводом стоте годишњице излажења једне књиге о Србима у Угарској (Велимир Југа: Срби у земљама свете круне Угарске)

 

---ЕТНОЛОГИЈА СРБА У МАЂАРСКОЈ: СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ (ПРОГРАМ НАУЧНОГ СКУПА)---

---ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОКРУГЛОГ СТОЛА---

---ЗАКЉУЧЦИ---

---ETHNOLOGY OF SERBS IN HUNGARY: SITUATION AND PERSPECTIVES (SUMMARIES)---

---MAGYARORSZÁGI SZERBEK ETNOLÓGIÁJA: HELYZETKÉP ÉS TÁVLATOK
(ÖSSZEFOGLALÓK)---

Издања

Зборник радова Етнографског института САНУ

Упутства за ауторе