Our team

Aleksаndаr Jovаnović

Milan Tomašević

e-mail: milan.tomasevic@ei.sanu.ac.rs

Bibliography

Published papers

Значење разарања Одређење и контекстуализација филма катастрофе. Гласник Етнографског института САНУ 62 (1). pp. 199-214. Београд. 2014.

Цунами, Катрина и Фукушима – Култура страха и савремени end times наративи у научно – популарним серијама. Antropologija no. 14 (2). pp. 117-147. Одељење за етнологију и антропологију. Београд. 2014.

Моћи откривења: eсхатологија, апокалиптичка књижевност и миленаризам. Етноантрополошки проблеми. Vol. 11. No 1. рр. 175-192. Београд. 2016.

Reviews

Архитекстура сећања – Srđan Radović Grad kao tekst. Beograd: Biblioteka XX vek. Гласник Етнографског института САНУ 63 (1). 231-233. 2015.

Conferences

Теорија и фантастика: факти и фикција, Београд, Институт за филозофију и друштвену теорију. 03. 06. 2015. године