Our team

Vesnа Trifunović

Vesnа Trifunović

vesnita@eunet.rs

Vesna Trifunović was born in Belgrade in 1981. In the year 2006 she graduated from the Faculty of Philosophy in Belgrade, at the Department of Ethnology and Anthropology, winning the reward for the best graduate thesis. In 2007 the Ministry of Science RS awarded her a scholarship, thereby engaging her in the project Anthropological research of communication in contemporary Serbia  in the Ethnographic Institute SASA. In 2015 she received PhD degree at the Department of Ethnology and Anthropology, the Faculty of Philosophy in Belgrade.

Currently, Vesna Trifunović is employed as a research associate in the Institute of Ethnography SASA. She was a member of the board for the assessment of the Institute’s documentation data, worked in the organizational board of a scientific conference State-Science-Culture, organized by the Serbian Ethnology and Anthropology Association, and a member of the Selection Commission for the International Festival of Ethnographic Film in the Museum of Ethnography.

Her interests include anthropology of folklore, medical anthropology and anthropology of popular culture.  Within these fields she has published papers in international and local journals, and participated in a number of international conferences.

She speaks English and Spanish language.

Bibliography

Monograph

Likovi domaćih viceva: socijalni tipovi lude u savremenim vicevima, Srpski genealoški centar, knj. 43, Beograd 2009.

Articles

Формирање социјалних типова у теорији Орина Клапа, Гласник Етнографског института САНУ IV, свеска 1, 2007, 125–138.

Социјални типови Хероја, Ниткова и Луде у теорији Орина Клапа, Етноантрополошки проблеми, Vol. 2, No. 1, 2007, 109–135.

Технике хумора по Артуру Аси Бергеру, Етноантрополошки проблеми, Vol. 2, No. 2, 2007, 221–249.

Однос хорора и хумора: пример филмова „Хостел“ и „Еуротрип“, Етноантрополошки проблеми, Vol. 3, No. 1, 2008,103–121.

Технике хумора и теорија о социјалним типовима: теоријско-методолошки оквир за анализу вицева као хумористичког фолклорног материјала, У: Зорица Дивац (ур).

Културне паралеле: свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду, Етнографски институт САНУ, зборник 25, 2008, 243–258.

Типизација приватника у периоду прве транзиције: пример домаћих серија, Гласник Етнографског Института САНУ LVII, свеска 1, 2009,135–146.

Концептуализација губитника и добитника транзиције у популарној култури, Етноантрополошки проблеми, Vol. 4, No. 1, 2009, 107–121.

Интернет као терен: пример сакупљања фолклорне грађе, Гласник етнографског Института САНУ LVIII, свеска 1, 2010, 157–168.

Шала: једна (не)битна хумористичка форма, Етноантрополошки проблеми no. 2 (6), 2011, 319–332.

Постсоцијалистичка трансформација и нови облици идентификације у друштву Србије, Гласник Етнографског института САНУ LIX(2), 2011, 149–159.

Аспекти посматрања и идентификације губитника и добитника транзиције у друштву Србије, Гласник етнографског института САНУ LX2, 2012, 125–138.

Моћ наратива: утицај прича о излечењу путем неконвенционалне медицине. Етноантрополошки проблеми, Vol. 7, No. 4, 2012, 979–998.

Transition as a Winning or a Losing Game: Social Conceptualizations and Identifications in Postsocialist Serbia. U: Klaus Roth, Jennifer Cash, Jutta Lauth Bacas (eds.). Southeast European (Post)Modernities, Part 2: Changing Forms of Identity, Religiosity, Law and Labour. Ethnologia Balkanica 16, InASEA, 2012, 333–351.

Транзицијски велтшмерц: наративизација искуства младих при тражењу посла и запослењу у контексту пост-социјалистичке трансформације, Гласник етнографског института САНУ LX2, 2012, 147–161.

Весна Трифуновић, Јована Диковић. „Миле против транзицијеˮ: друштвене промене и сукоби вредносних оријентација кроз призму једне телевизијске серије. Гласник етнографског института САНУ LX2, 2014.

Предузетници у очима друштва: о узроцима негативне перцепције предузетника на примеру коментара читалаца електронских медија у транзицијској Србији. Етноантрополошки проблеми. no. 10 (1), 2015.

Предузетници у транзицијској Србији – контекст пословања и друштвено прихваћени тип приватника, Гласник етнографског института САНУ LXIII 2, 2015.

Vesna Trifunović, Jovana Diković. Post-socialist Transformation and Popular Culture: Reflections of Transition in Serbian TV Serials, Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, No 52, Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, 2015. 267–285. 

Manifestations of Humour in Serbian Folklore Material: An Example of Šala. Genre – Text – Interpretation: Multidisciplinary Perspectives on Folklore and Beyond. ed. Kaarina Koski and Frog with Ulla Savolainen, Studia Fennica Folkloristica Series, Helsinki: Finish Literature Society (u štampi).

Conference presentations

Технике хумора и приступ вицевима као хумористичком фолклорном материјалу, Слике културе – некад и сад, Крушевац, Србија, 2007.

Повратак кабинетског рада: пример приступа проучавању постсоцијалистичке трансформације српског друштва, Теренска истраживања (изазови – резултати – примена), Сирогојно, Србија, 2008.

What Can TV Serials Tell Us about Transition'? – Main Aspects of Serbian Transitional Phases Through the Prism of Two TV Serials, Cultural Space and Identity in a Post-Socialist Context, Ljubljana, Slovenia, 2010.

"Winners" and "Losers" of Transition as New Social Groups in Serbian Society, 6th InASEA conference, Southeast European (Post)Modernities, Regensburg, Germany, 2011.

Исцелитељи без граница: алтернативна медицина као вид размене идеја међу културама. Културе и границе, међународна научна конференција Вршац, 6-8. октобар 2011.

Alternаtive medicine аnd heаlers in folk nаrrаtives. EASA 2012: Uncertаinty аnd disquiet, Nаnterre University, Frаnce, 10/07/2012 – 13/07/2012.

The role of time in an epidemic outbreak: the case of the last smallpox epidemic in Europe. 7th Medical Anthropology Young Scholars (MAYS) Annual Meeting: Intergenerations, temporalities and medical anthropology, Portugal, 23-24 June 2016.

Reviews

Иван Ковачевић, Антропологија транзиције, Етнолошка библиотека, Књига 28, Српски генеалошки центар, Београд, 2007, 166 стр. У: Етноантрополошки проблеми, Vol. 2, no. 1, 2007. 155-159.

Излазак нове серије часописа Етноантрополошки проблеми на Филозофском факултету у Београду, У: Гласник Етнографског института САНУ LV, свеска 2, 2007: 218 – 220.

Први број часописа Центра за етнолошка и антрополошка истраживања: Антропологија – Гласник Етнографског института САНУ LV, свеска 2, 2007: 220 – 221.

О српском политичком миту: обнављање класичних образаца: Драгана Антонијевић, Карађорђе и Милош: Између историје и предања, Етнолошка библиотека, књ. 32, Српски генеалошки центар, Београд, 2007; Карађорђе и Милош: Мит и политика, Етнолошка библиотека, књ. 33, Српски генеалошки центар, Београд, 2007. у: Вукова задужбина, 2008.

Међународни научни скуп “Теренска истраживања (изазови – резултати – примена) Сирогојно 31. август – 3 септембар 2009. У: Етнолошко-антрополошке свеске, бр. 13, (н.с.) 2, 2009. 133-134.

Милина Ивановић – Баришић, Календарски празници и обичаји у подавалским селима, Београд: Етнографски институт САНУ, 2007. (Београд: Академска издања), књ. 59, У: Гласник Етнографског институте САНУ LVII, свеска 1, 2009.

Излазак зборника у част Клода Леви-Строса “Структурална антропологија данас”, У: Етноантрополошки проблеми.

Изазови визуелне антропологије: историја Балкана у сликама, Осврт на FWF Visuаlising fаmily, gender relаtions аnd the body: The Bаlkаns approach. 1860-1950. У: Гласник Етнографског института LIX, 2011.

Манифестације моћи кроз призму музеја: Љиљана Гавриловић. Музеји и границе моћи. 2011. Београд: XX век, Етноантрополошки проблеми, свеска 4, 2011.

Salmaan Keshavjee, Blind Spot: How neoliberalism infiltrated global health. University of California Press, 2014. 288pp. Medicine, Anthropology, Theory (MAT) online journal.

Промене антрополошких парадигми у земљама југоисточне Европе – изазови, правци и предлози развоја једне науке. Поводом зборника: Changing Paradigms: The State of the Ethnological Sciences in Southeast Europe, Klaus Roth (ed.), Ethnologia Balkanica, Vol. 17, 2014. Glasnik Etnografskog instituta 63 (2), 2015.

Odrednice

Мултимедијални портал "Појмовник српске културе": шала, анегдота, шаљива прича, урбана легенда, виц, сан.