Konferencije Etnogrаfskog institutа SANU

TABLA

 

staro_selo_sirogojno

 

RETROSPEKTIVE I PERSPEKTIVE ETNOLOGIJE I ANTROPOLOGIJE

 

sirogojno 2017

 

Od 8. do 10. septembra u Muzeju na otvorenom „Staro selo“ u Sirogojnu održana je međunarodna naučna konferencija „Retrospektive i perspektive etnologije i antropologije“ povodom 70 godina od osnivanja Etnografskog instituta SANU. Konferencija je okupila preko 50 učesnika iz 11 zemalja koji su diskutovali o istoriji discipline, teoriji, metodologiji i aktuelnim istraživačkim poljima u etnologiji i antropologiji, i tokom tri dana trajanja skupa učesnici su razmenili nova saznanja iz naše naučne oblasti. Uspešan rad i druženje zasluga je kolega iz Muzeja u Sirogojnu, kao i svih učesnika skupa, kojima se Etnografski institut SANU zahvaljuje na organizaciji, učešću i naučnom doprinosu  konferenciji.

 

sirogojno 2017

sirogojno 2017

 

 

RETROSPEKTIVE I PERSPEKTIVE ETNOLOGIJE I ANTROPOLOGIJE


Međunarodna naučna konferencija povodom 70 godina Etnografskog instituta SANU

 

Sirogojno (Muzej na otvorenom „Staro Selo“), 8–10. septembar 2017.
Organizator: Etnografski institut SANU

 

Program predstojeće konferencije možete preuzeti ovde.

 

Od etnologije kao deskriptivne nauke o narodu do etnologije i antropologije kao naučne discipline koja pruža temeljne analitičke i kritičke uvide u sveukupnost kulture, prošlo je više od jednog veka. U procesu razvoja ove discipline u Srbiji značajno mesto pripada Etnografskom institutu SANU, čiji je prvobitni za­da­tak bio da organizuje sistematsko i plansko proučavanje naselja i porekla stanovništva, narodnog života, običaja i verovanja, kao i folklora u našoj zemlji i kod naših naroda, da bi danas bio centralna naučnoistraživačka ustanova iz oblasti etnologije i antropologije. Problemi kulturnog nasleđa, identiteta, migracija, odnosa tradicionalnog i modernog u savremenoj kulturi, neki su od okvira unutar kojih se odvijaju aktuelna istraživanja saradnika Instituta. Uprkos činjenici da su intenzivna  demografska, migratorna i ekonomska kretanja delom uzrokovana upravo uticajem različitih identitetskih strategija i elemenata kulturnog nasleđa, humanističke i društvene nauke su marginalizovane. Projekti Etnografskog instituta SANU zasnovani su upravo na nastojanju da se odgovori na aktuelna pitanja i probleme savremene kulture i uloge grupa i pojedinaca u  njenom kreiranju.

Povodom obeležavanja 70 godina naučnoistraživačkog rada, Etnografski institut SANU organizuje i međunarodni naučni skup, koji se održava u Muzeju na otvorenom „Staro selo“ u Sirogojnu na Zlatiboru, na temu koja objedinjuje nekadašnja i aktuelna teorijsko-metodološka i istraživačka usmerenja u etnologiji i antropologiji, sa naročitim interesovanjem za područije jugoistočne Evrope, ali i šire. Zamisao ovog naučnog skupa jeste da se ovom posebnom prilikom susretnu prethodna i savremena etnološko-antropološka saznanja i prakse, koja bi zajednički pružila pogled na dinamiku razvoja ove nauke u poslednjih 70 godina, kao i na moguća kretanja u budućnosti. Tematsko razmatranje retrospektive i prespektive u etnologiji i antropologiji trebalo bi da podstakne učesnike skupa da se fokusiraju na pregled ranijih polja istraživanja, tendencija i teorijsko-metodoloških pristupa, formulisanje i problematizovanje tema, zatim na postojeće trendove u formiranju istraživačkih oblasti, kao i na savremene teorijsko-metodološke orijentacije. Ova konferencija je zamišljena kao platforma za diskusiju naučnika iz oblasti etnologije i antropologije iz srodnih institucija, kao i iz srodnih disciplina. Skup je i povod za još jedno predstavljanje Etnografskog instituta SANU naučnoj i široj javnosti. Pošto je 2017. jubilarna godina Etnografskog instituta SANU, ova konferencija će biti prilika da se učesnici iz zemlje i inostranstva susretnu, razmotre iskustva i saznanja kumulirana u poslednjih 70 godina, kao i da iznesu poglede i stavove u odnosu na zacrtane strategije  humanistike 21. veka.

Pozivamo autore koji će svojim radovima doprineti obrađivanju sledećih tematskih celina, iako su i druge teme dobrodošle za diskusiju:

 • Odnos etnologije i (kulturne) antropologije i srodnih disciplina.
 • Interdisciplinarnost  i njena perspektiva.
 • Etnologija i antropologija i muzejske prakse.
 • Institucionalizacija etnologije i antropologije (muzeji, instituti, visoko obrazovanje, stručna udruženja).
 • Etnologija i antropologija u toku socijalističkog perioda.
 • Etnologija i antropologija u vreme postsocijalizma.
 • „Antropologizacija“ etnologije u jugoistočnoj Evropi.
 • Aktuelno formiranje poddisciplina i istraživačkih polja u okviru etnologije i antropologije.
 • Aktuelne etnoantropološke teme u jugoistočnoj Evropi i šire

Radni jezici skupa su srpski  (kao i srodni, južnoslovenski jezici) i engleski. Izlaganje je ograničeno na 15 minuta. Postoji mogućnost izlaganja autorskih poster prezentacija, te je u prijavi neophodno navesti način učešća na konferenciji (poster prezentacija ili usmeno izlaganje).

Rok za prijavu predloga radova je 2. maj 2017.

Prijave se šalju popunjavanjem obrasca za prijavu na konferenciju koji se  nalazi na sajtu Etnografskog instituta SANU, i koji sadrži:

 • Ime i prezime autora, institucionalnu afilijaciju, istraživačko, naučno, nastavno-naučno, muzejsko ili drugo zvanje, kontakt e-mail i telefon.
 • Naslov rada, sažetak (do 500 reči) i ključne reči (najviše pet) na engleskom i srpskom jeziku (odnosno srodnom, južnoslovenskom jeziku).

Formular za prijavu možete preuzeti na sledećem linku.

Popunjene prijave možete poslati na adresu: vesna.trifunovic@ei.sanu.ac.rs.

Učesnici će biti obavešteni do 20. maja 2017. o prihvatanju prijava.
Kotizacija nije predviđena za učestvovanje na ovom skupu.
Radujemo se zajedničkom radu i druženju u Sirogojnu!

 

U ime Organizacionog odbora

Vesna Trifunović (kontakt osoba)                
Srđan Radović (predsednik Organizacionog odbora)