1

milina ivanovic baridic

Novo izdanje

 

Etnička identifikacija na posleratnom području: srpska zajednica jugoistočnog KosovaSanja Zlatanović

2

slika

Dobrodošli

Predstаvljаmo vаm Etnogrаfski institut SANU, vodeću nаučnu ustаnovu u Srbiji kojа se bаvi etnološko-аntropološkim proučаvаnjimа društvа i kulture.

3

Novo izdanje

AKTUELNOSTI

Predstavljanje knjige ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA prvog toma edicije MALI LEKSIKONI SRPSKE KULTURE

70 godina rada Etnografskog instituta SANU

Delatnost Etnografskog instituta SANU

image

Unapređivanje teorijsko-metodoloških saznanja iz oblasti etnologije i antropologije.

Stvaranje obimnog, sistemtizovanog etnografskog fonda.

Organizovanje kompleksnih etnoloških i antropoloških istraživanja.

Saradnja sa srodnim naučnoistraživačkim i kulturnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Glasnik Etnografskog instituta SANU
Bulletin of Institute of Ethnography SASA

Glasnik Etnografskog instituta SANU je naučna, periodična publikacija od međunarodnog značaja. U njemu se, od prve knjige izdate 1952. godine, objavljuju radovi iz oblasti etnologije i antropologije i srodnih društvenih i humanističkih disciplina, rezultati naučnoistraživačkog i projektnog rada naučnika i saradnika Etnografskog instituta i drugih srodnih institucija u zemlji i inostranstvu. Radovi mogu biti napisani na srpskom (i srodnim jezicima) i na engleskom jeziku. Svi dostavljeni radovi prolaze proceduru anonimnog recenziranja od strane dva kompetentna recenzenta. Za više informacija, molimo vas pogledajte uputstvo za pripremu rukopisa za štampanje.

Časopis je dostupan u režimu otvorenog pristupa, a publikovanje je besplatno. Više detalja o Glasniku Etnografskog instituta SANU pogledajte na novom portalu OVDE.


Glаsnik Etnogrаfskog institutа SANU indeksirаn je u ERIH+ (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), DOAJ (Directory of Open Access Journals), SCIndeks (Srpski citatni indeks), Ulrich's Periodicals Directory and NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS – Norwegian Social Science Data Services).

Glavni i odgovorni urednik: Drаgаnа Rаdojičić; 

Urednik: Srđan Radović

Uređivački odbor: Gojko Subotić, Aleksandra Pavićević, Lada Stevanović, Ildiko Erdei, Jelena Jovanović, Ivan Đorđević, Ljiljana Gavrilović, Gordana Blagojević

 

Međunarodni uređivački odbor: Jana Pospíšilová,Karl Kaser, Gabriela Kiliánová, Milica Bakić-Hayden,Ingrid Slavec-Gradišnik, Marina Martynova, Kjell Magnusson, Tatiana Podolinska,Peter Finke, Ines Prica, Ivanka Petrova, Ana Dragojlović;

 

Izdavački savet: Jelena Đorđević, Maja Godina Golija, Renata Jambrešić Kirin, Miroslava Lukić-Krstanović, Mladena Prelić, Ljupčo Risteski, Lidija Vujačić, Bojan Žikić;

 

Sekretar uredništva: Mаrijа Đokić

Tehnički urednik online izdanja: Branislav Pantović

 

UDC 39(05) ; ISSN 0350-0861 (print edition) ; eISSN 2334-8259 (online)