Posebna izdanja Etnografskog instituta SANU

Plamena tela

Milina Ivanović Barišić

 

 

Odevanje u okolini beograda
- druga polovina 19. i prva polovina 20. veka -

 

Posebna izdanja Etnografskog instituta SANU br. 87; Beograd 2017.

Monografiju možete preuzeti u PDF formatu