Naš tim

нина алексић

Nina Aksić

e-mail: nina.aksic@ei.sanu.ac.rs

Rođena je 1990. u Beogradu. Završila je Srednju muzičku školu „St. St. Mokranjac“ u Beogradu. Diplomirala 2011. na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, odsek Opšta muzička pedagogija, sa prosečnom ocenom 8,80. Master akademske studije upisala 2011, a završila 2013. godine, na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, odsek Teorija muzike, sa prosečnom ocenom 9,89 i Master rad radila iz predmeta Harmonija sa harmonskom analizom, kod mentora Svetislava Božića, tema Polistilističnost Krajslerovih komada za violinu i klavir i za taj rad dobila ocenu 10.

Doktorske studije je upisala 2013. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, modul Kultura, a u maju 2016. godine odobrena joj je tema doktorske disertacije pod nazivom Kulturne institucije (biblioteke, arhivi, muzeji) i kulturne manifestacije u Novom Pazaru od 1945. do 1991. godine: arhivsko-muzeološki, dokumentalistički i kulturološki pristup, mentor dr Bojan Đorđević. Tokom studija, u različitim periodima bila je stipendista Ministarstva prosvete RS.

U Etnografskom institutu SANU zaposlena je od aprila 2013. godine i od tada sa šest meseci radi na projektu Interdisciplinarno istraživanje kulturnog i jezičkog nasleđa Srbije i izrada multimedijalnog internet portala „Pojmovnik sprske kulture“ (47016), rukovodilac projekta dr Dragana Radojičić i sa drugih šest meseci na projektu Strategije identiteta: savremena kultura i religioznost (177028), rukovodilac projekta dr Aleksandra Pavićević.

Autor je nekoliko autorskih i koautorskih radova, kao i nekoliko odrednica. Nјen rad se trenutno zasniva na istraživanju istorijskog i aktuelnog Kulturno-društveni života Novog Pazara. Druga sfera interesovanja joj je analiza simbola u srpskoj narodnoj tradiciji.

Govori i koristi literaturu i na engleskom, francuskom i ruskom jeziku.

 

Bibliografija


Članci:

• Aksić, N. 2014. „Tri pristupa tumačenju teksta molitve Oče naš“, Crkvene studije, broj 11, Niš: Centar za crkvene studije, str. 617‒631.
• Aksić, N. 2014. „Zvono kao folklorni motiv u poeziji srpskih pesnika druge polovine XIX i prve polovine XX veka“, u: Religija, religioznost i savremena kultura, Od mističnog do (i)racionalnog i vice versa, Zbornik Etnografskog instituta SANU 30, Beograd: Etnografski institut SANU, str. 187‒200.
• Aksić, N. 2014. „Druge zove, sebe ne čuje. Zvono u srpskoj narodnoj tradiciji“, Philologia Mediana, Godina VI, Broj 6, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 151–165.
• Aksić, N. 2015. „Ptice zloslutnice u slovenskim verovanjima“, Glasnik Etnografskog instituta SANU 63 (1), Beograd: Etnografski institut SANU, str. 193–211.
• Radovanović, D. i N. Aksić. 2015. „Terminologija kuće i pokućstva u Vukovom Rječniku (1852)“, Zbornik radova sa IX međunarodnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (24-25. X 2014), Knjiga 1, Srpski jezik – od Vuka do danas, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, str. 171–179.
• Aksić, N. 2015. „Od prvog radio-aparata do multimedijalnih manifestacija“, Bošnjačka riječ, Godina X, broj 33‒36, Tutin – Novi Pazar: Centar za bošnjačke studije, str. 93–99, Časopis za društveni život i kulturu sandžačkih Bošnjaka, Časopis sufinansira Ministarstvo kulture Vlade Republike Srbije.

 

Saopštenja na naučnim skupovima:

• IX međunarodni naučni skup. “Srpski jezik, književnost, umetnost. Srpski jezik – od Vuka do danas”, održan u Kragujevcu od 24. do 25. oktobra 2014. godine (FILUM, Univerzitet u Kragujevcu). Koreferat (sa Draganom Radovanović) na temu: Terminologija kuće i pokućstva u Vukovom Rječniku (1852).
• Treći međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika Konteksti, održan u Novom Sadu 01. decembra 2015. godine (Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu). Koreferat (sa Vesnom Đorđević) na temu: Tradicionalni muzički instrumenti – etnološka i frazeološka analiza.

 

Odrednice:

• Aksić, N. Muzika, pesma, himna, Oče naš, kolo, zvono, frula, gajde, tambura, kukavica. Na internet adresi: http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/pojmovnik.php.
• Aksić, N. i O. Vasić. Prstena, kaiša i prstena, regrutacija, mica, klisa i pale, džudže ili krmače, bacanje kamena. Na internet adresi: http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/pojmovnik.php.
• Stefanović-Banović M. i N. Aksić. Gusle. Na internet adresi: http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/pojmovnik.php.
• Aksić N, M. Stefanović-Banović i V. Roganović. 2015. „Instrumenti i Pevanje“ u: Leksikon nacionalnih parkova Srbije, Đerdap. Beograd: JP Službeni glasnik, JP Nacionalni park Đerdap, Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU.

 

Terenska istraživanja:

• Od maja 2013. godine Nina Aksić boravi na terenu u Novom Pazaru gde istražuje istorijski i aktuelni kulturno-društveni život Novog Pazara. Uz razgovore sa informatorima, ostvarila je i izvrsnu saradnju sa ustanovama kulture u Novom Pazaru. Pored radova, na ovu temu priprema i doktorsku disertaciju.
• U periodu od 26–30. septembra 2013. godine, Nina Aksić je boravila na terenu u Batanji (Mađarska) gde je prikupljala građu vezanu za temu „Dečje igre i društvene igre za omladinu“.
• U decembru 2105. godine Nina Aksić je boravila na terenu u Valjevu, gde je prikupljala građu vezanu za temu Tradicionalnih društvenih igara u Valjevskoj Podgorini.

 

 

Aktuelno

Statut instituta

Pročitajte statut našeg instituta