Naš tim

Biljana Anđelković
e-mail: biljana.andjelkovic@ei.sanu.ac.rs

 

Biljana Anđelković rođena je u Кruševcu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne studije završila je na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na kojem je 2011. godine odbranila master rad pod nazivom „Кazneno-popravne ustanove kao inkubatori identiteta“. Trenutno je upisana na doktorske studije na Odeljenju za etnologiju i antropologiju sa odobrenom temom doktorske disertacije pod nazivom ''Poklonička putovanja: antropološko istraživanje predstava o manastirima Srpske pravoslavne crkve kod poklonika na početku 21. veka''. Od 2018. godine radi u Etnografskom institutu SANU kao istraživač-saradnik na projektu Strategije identiteta: savremena kultura i religioznost.
Osnovne oblasti interesovanja su joj antropologija hodočašća, antropologija zatvora, savremena religioznost i nematerijalno kulturno nasleđe.


Bibliografija


Objavljeni radovi:
Anđelković, Biljana. 2014. Detinjstvo u Кruševcu i okolini krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka: analiza etnološkog fonda Narodnog muzeja Кruševac, u: Кruševački Zbornik 16: 138-161.


Anđelković, Biljana. Hegemoni maskulinitet u muškim zatvorima u Srbiji, u: Antropologija 15(1): 49-70.

 

Prikazi knjiga:
Moć u nemoći: povodom knjige Saše Nedeljkovića Power and Powerlessness: The Challenges of Ethnic and National Identification of Minority Groups in Postsocialist Serbia. Common Ground Publishing, Champaign (Illinois, USA), 2015. Etnoantropološki problemi 10(4): 1031–1034.

 

Naučne konferencije:
2016. 8th InASEA Congress Balkan Life Courses: Family, Childhood, Youth, and Old Age in Southest Europe, Sofija.


2017. Кonferencija Etnografskog instituta SANU – retrospektive i perspektive etnologije i antropologije, Muzej na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno.

Aktuelno

Statut instituta

Pročitajte statut našeg instituta