Naš tim

Marta Stojic Mitrovic

Mаrtа Stojić Mitrović

e-mail: martastojic@gmail.com

Marta Stojić Mitrović je 1999. godine upisala studije etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je i diplomirala 2003. godine. Magistarske studije antropologije na Fakulteti za družbene vede u Ljublјani, Slovenija, upisuje 2004. godine. Odbranivši magistarski rad „ The Erased of Slovenia as a discursive phenomenon: a pragmatic approach“ 2009. godine, stiče zvanje magistra nauka. Iste godine upisuje doktorske studije na Odelјenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju na temu „Azil i neregularne migracije u Srbiji na početku XXI veka” odbranila je 2016. godine.

Od 2007. godine zaposlena je u Etnografskom institutu SANU, gde se najpre u okviru projekta  Etnicitet: savremeni procesi u Srbiji, susednim zemlјama i dijaspori a zatim i Multietnicitet, multikulturalnost, migracije – savremeni procesi, bavi pitanjima migracija, državlјanstva, lјudskih prava i diskriminacije. Takođe aktivno radi na umrežavanju naučnika koji se bave proučavanjem migracija u Srbiji i regionu. Učestvovala je na brojnim međunarodnim naučnim skupovima u zemlјi i inostranstvu. 

Govori engleski i slovenački a služi se i francuskom jezikom. Objavila je niz naučnih radova od kojih izdvajamo:

Stojić, M. 2007. „Izbrisani: od liminalnosti do metafore“. U: Barbara Beznec (ur.), Zgodba nekega izbrisa, Časopis za kritiko znanosti br. 228, g. XXXV, str. 148–155, Ljubljana: Študentska založba.

Stojić, M. 2008. Ko su izbrisani? Tehnike isključivanja u republici Sloveniji. Glasnik Etnografskog instituta SANU LVI (1): 127–144.

Stojić, M. 2008. „Od fabrike bicikala do socijalnog centra. Fabrika „Rog“, Ljubljana – eksperiment društvenih odnosa.“ U: Zorica Divac (ur.), Kulturne paralele. Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu. Zbornik radova Etnografskog instituta SANU 25: 159–176. Beograd: Etnografski institut SANU.

Stojić, M. 2009. The Erased in Slovenia: Is There an End to the Story? Bulletin of the Institute of Etnography SASA LVII (2): 69–81.

Stojić, M. 2010. Antropolog – novinar ili državni neprijatelj. Izbrisani Slovenije. Traditiones 39(1): 155–164, Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje.   

Stojić Mitrović, M. 2012. Svetska ekonomska kriza kao indikator sistemske diskriminacije migranata: primer migrantskih građevinskih radnika u Sloveniji. Glasnik Etnografskog instituta SANU LX (1): 33–40.

Stojić Mitrović, M. 2012. „Metoda posmatranja sa učestvovanjem: primer socijalnog centra Rog u Ljubljani.“ U: Milina Ivanović - Barišić (ur.), Terenska istraživanja – poetika susreta, Zbornik radova Etnografskog instituta SANU 27: 205–212, Beograd: Etnografski institut SANU;.

Stojić Mitrović, M. 2012. Eksternalizacija granica Evropske unije i pojava improvizovanih migrantskih naselja u Srbiji. Zbornik Matice srpske za društvene nauke 139 (2): 237–248.

Stojić Mitrović M. 2013. Ljudska prava i državljanstvo. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXI (1): 107–117.

Stojić Mitrović, M. 2013. Stigmatizacija kao posledica ilegalizacije određenih oblika transnacionalnog kretanja – dehumanizacija tzv. ilegalnih migranata. Glasnik Etnografskog institutta SANU LXI (2): 163–174.

Stojić Mitrović M. 2014. Presenting as a problem, acting as an opportunity: four cases of socio-political conflicts taking the presence of migrants as a focal object in Serbia. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXII (1): 66–82.

Stojić Mitrović M. 2014. Serbian migration policy concerning irregular migration and asylum in the context of the EU integration process. Issues in Ethnology and Anthropology 9(4): 1105–1120.

Stojić Mitrović M. i E. Meh. 2015. The Reproduction of Borders and the Contagiousness of Illegalisation: A Case of a Belgrade Youth Hostel. Glasnik Etnografskog instituta SANU 63 (3): 623–638.

Aktuelno

Statut instituta

Pročitajte statut našeg instituta