Naš tim

mib

Milina Ivanović–Barišić

e-mail: milina.barisic@ei.sanu.ac.rs

 

Biografija

2010: Doktor etnologije–antropologije. Filozofski fakultet Beograd.
2003: Magistar etnologije–antrpologije. Filozofski fakultet. Beograd.
1986: Muzejsko stručno zvanje kustos. Narodni muzej. Beograd.
1982: Diplomirani etnolog. Filozofski fakultet. Beograd.

Profesionalno iskustvo

2011-: Naučni saradnik u Etnografskom institutu SANU.
2003-2011: Istraživač saradnik u Etnografskom institutu SANU.
2002-2003: Istraživač u Etnografskom institutu SANU.
1994-2002: Bibliotekar u Etnografskom institutu SANU.
1994: Stručni saradnik u Privatnom preduzeću za proizvodnju i promet proizvoda starih zanata „Baltik“ u Beogradu.  
1986-1989: Kustos u Narodnom muzeju u Vranju.
1982-1983: Stručni saradnik u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Smederevu.

Izložbe

1994: „Najlepši uskršnji dečiji crtež“. Jugoslovenska knjiga – palata „Albanija“, Beograd (organizacija i postavka izložbe).
1988: „Čarolija niti“. Muzejski prostor: Zagreb (saradnik na odabiru predmeta i kataloškoj obradi).
1988: „Pokućstvo na Makedonija“. Narodni muzej u Vranju (gostujuća izložba – saradnik na postavci).
1986: „Seoska i gradska nošnja“.Narodni muzej u Vranju (stalna muzejska postavka).

Terenska istraživanja i projekti

2015: „Kultura stanovanja u Valјevskoj Podgorini“. Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU. Beograd.
2014-2015: „Kultura ishrane u Vojvodini. Lingvistički i etnološki aspekt“. Matica srpska: Novi Sad.
2012-2014: „Južnoslovenskanarodnatradicija –arhaika i savremenost. Etnografski institut SANU, Beograd – RAN, Moskva.
2011-2016: „Strategije identiteta: savremena kultura i religioznost“. Etnografski institut SANU, Beograd.
2011-2016: „Interdisciplinarno istraživanje kulturnog i jezičkog nasleđa Srbije“. Izrada multimedijalnog internet portala: „Pojmovnik srpske kulture“. Etnografski institut SANU, Beograd.
2012-2013: „Srbi i Slovenci: migranti, manjina, kolektivni identiteti i pamćenje“. Etnografski institut SANU, Beograd – Inštitut za Slovensko narodopisje SAZU, Ljubljana.
2009-2012: „Kultura ishrane u Vojvodini kroz obrednu praksu. Lingvistički i etnološki aspekt“. Matica srpska: Novi Sad.
2008-2009: „Kulturni i naučni kontakti: Srbi i Slovenci od 19. do 21. veka“. Etnografski institut SANU, Beograd – Inštitut za Slovensko narodopisje SAZU, Ljubljana.
2006-2010: „Srbija između tradicionalizma i modernizacije – etnološko i antropološko proučavanje kulturnih procesa“. Etnografski institut SANU.  Beograd.
2006-2007: „Srbi u Sloveniji – Slovenci u Srbiji“. Etnografski institut SANU, Beograd – Inštitut za Slovensko narodopisje SAZU, Ljubljana.
2002-2005: „Tradicionalna kultura Srba“. Etnografski institut SANU. Beograd.
2002-2003: „250. godina sela Stapar“. Mesna zajednica sela Stapar (Sombor).
1996: „Istraživanja narodne književnosti, etnologije i jezika u Sečoj Reci“. Filološki fakultet – Vukova zadužbina. Beograd.
1995: Usmena hronika Ivanjičkog kraja. Filološki fakultet u Beogradu i Vukova zadužbina. Beograd.
1992-1993: „Ruralna i urbana kultura centralnog Balkana od Srednjeg veka do XXI veka“. Podprojekat: „Narodno pravoslavlјe danas“. Balkanološki institut SANU. Beograd.  
1988: „Proučavanje Srba na Kosovu“. Odbor za proučavanje Srba na Kosovu SANU. Beograd.
1988: „Izrada priručnika za koreografe“. Kulturno-prosvjetni Sabor Hrvatske. Zagreb. 1987-1988: „Etnološki Atlas Jugoslavije“. Etnografski muzej u Beogradu.
1982/1983: Podunavski region (Žabari, Požarevac, Petrovac, Smederevska Palanka i Žagubica).

 Učešće na naučim konferencijama, savrtovanjima, okruglim stolovima

2016. Selo Balkana – kontinuitet i promene kroz istoriju. Muzej na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno – Istorijski institut, Beograd.
2015. Kultura stanovanja u valјevskoj Podgorini. Valјevo: Narodni muzej.
2015. Tradicionalna estetska kultura – mediji. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet umetnosti.
2015. 150th Anniversary of Jovan Cvijić`s Birth. Belgrade: Srebian Academy of Sciences and Arts – Geographical Institute „Jovan Cvijić“.
2015: III Annual International CCCS Conference: Culture and Identity. Skopje.
2014. Tradicionalna estetska kultura – prostor. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet umetnosti.
2014: The material and spiritual Culture of the Serbs from the multiethnic and/or peripheral regions. Temišvar: Zapadni univerzitet.
2013. Tradicionalna estetska kultura – zanat. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet umetnosti.
2013. Savremena srpska folkloristika. Novi Sad: Centar za istraživanje srpskog folklora Odseka za srpsku književnost Filozofskog fakulteta.
2013: Annual International CCCS Conference: Cultural memory. Skopje.
2011. Tradicionalna estetska kultura – vrt. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu.
2011. Kulture i granice (Cultures and Borders). Vršac: Narodni muzej – Etnografski institut SANU.
2011. Jezik, književnost, komunikacija. Filozofski fakultet: Univerzitet u Nišu: Departman za Anglistiku.
2010. Tradicionalna estetska kultura – erotika, Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu.
2010: Popularizacija na etnološkoto kulturno nasledstvo. Štip: Makedonskoto Etnološko Društvo.
2010. Tradicionalna estetska kultura – igra. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu.
2009: Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i sesednih zemalјa, Divčibare: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.
2009: Terenska istraživanja (izazovirezultati primena). Sirogojno: Etnografski institut SANU i Muzej „Staro selo.
2008: Tradicionalna estetska kultura: hleb. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu.
2008: Spomen mesta – istorija – sećanja. Tršić: Dom kulture Loznica Etnografski institut SANU.
2007: Tradicionalna estetska kultura: telo i odelo. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu.
2007: Slike kulture – nekad i sad. Beograd: Etnografski institut SANU – Kruševac: Narodni muzej.
2006: Tradicionalna estetska kultura: svakodnevlјe i praznik. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu.
2006: Aktuelni projekti EI SANU (2006-2010). Beograd: Etnografski institut SANU.
2005: Tradicionalna estetska kultura: kuća. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu.
2005: Svakodnevna kultura u post-socijalističkom periodu u Srbiji i Bugarskoj – Balkanska transformacija i evropska integracija, Zrenjanin: Etnografski institut SANU: Etnografski institut s muzeiй–BAN: Narodni muzej Zrenjanin.
2005: Srbija i savremeni procesi u Evropi i svetu, Beograd –Tara: Geografski fakultet... [i dr.].
2004: Tradicija i savremenost, Banja Luka: Filozofski fakultet.
2003: Interdisciplinarni pristup saznanju, Banja Luka: Filozofski fakultet.
2003. Položaj i identitet srpske manjine u jugoistočnoj i centralnoj Evropi. Beograd: Srpska Akademija Nauka i Umetnosti.
2002: Tradicionalno i savremeno u kulturi Srba, Beograd: Etnografski institut SANU.
1998: Slave, zavetine i druge srodne proslave stanovništva istočne Srbije i susednih oblasti, Svrlјig: Etno-kuluturološka radionica.
1998: Hudoženstvennoe modelirovanie i narodnыe tradicii. Sankt-Petersburg.
1997: Priroda u običajima i verovanjima. Svrlјig: Etno-kulturološka radionica.
1997: Naučni skup u okviru 5. međunarodnog festivala folklora „Vršački venac“. Vršac.
1996: Tradicionalna kultura u godišnjem ciklusu običaja. Svrlјig: Etno-kuluturološka radionica.
1996: Naučni skup u okviru 4. međunarodnog festivala folklora „Vršački venac“. Vršac.
1996: Tradiciite vo ishranata na balkanskite narodi. Bansko (Makedonija).
1992: Duhovni i društveni život u tradicionalnoj kulturi stanovništva Srbije. Beograd: Etnografski muzej u Beogradu.
1990: 14. savetovanje Etnološkog društva Srbije. Subotica: Etnološko društvo Srbije.
1989: 13. savetovanje Etnološkog društva SR Srbije. Kopaonik: Etnološko društvo Srbije.
1988: 12. savetovanje Etnološkog društva SR Srbije. Novi Pazar: Etnološko društvo Srbije.
1987: 12. savetovanje Saveza etnoloških društava Jugoslavije i 11. savetovanje etnologa SR Srbije. Beograd – Kruševac: Etnološko društvo Srbije.

 

Bibliografija

 Monografije i uređeni zbornici

2012: Terenska istraživanja: poetika susreta. (Ur.) Zbornik radova (27). Beograd: Etnografski institut SANU: 1-235.
2011: Kultura ishrane u Vojvodini kroz obrednu praksu lingvistički i etnološki aspekt. Novi Sad: Beosing: 1–51. (Koautori: Sofija Miloradović, Ljilјana Nedelјkov, Bilјana Sikimić, Dragana Radovanović, Dragana Radojičić).
2007: Kalendarski praznici i običaji u podavalskim selima. Posebna izdanja (59). Beograd: Etnografski institut SANU: 1–411.
1988: Narodne nošnje KosovaRugovo. (uporedni prevod: Vërejtje Hyrëse; Traditional costume of Rugovo, Costume folklorique du Rugovo, Die Volkstracht in Rugovo). Biblioteka „Narodne nošnje Jugoslavije“. Zagreb: Kulturno prosvjetni Sabor Hrvatske: 1–127.

Radovi

2016: „Folloving Jovan Cvijić paths: The traditiinal rural architecture after word war II“. 150th Anniversary of Jovan Cvijić’s Birth. Proceeding of the International Conference held at the Serbian Academy of Sciences and Arts. Belgrade. Ed. Vidojko Jović, Ana M. Petrović. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, 2016: 681-693: https://www.sanu.ac.rs/Izdanja/ElIzdanja/2016Zbornik_JCvijic.pdf
2015: „Zanatske i esnafske slave“. Zbornik radova: Tradicionalna estetska kultura – zanati, Niš: Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu – Fakultet umetnosti univerziteta u Nišu. s. 175-187: www.ni.ac.rs
2015: „Migracije selo-grad u drugoj polovini 20. veka“. Glasnik Etnografskog instituta SANU (63/3). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 595-608: www.etno-institut.rs
2015: „Kalendarski praznici kod Srba u Rumuniji“. Ishodišta (1). Temišvar  – Niš. s. 129-138.
2015: „Telefonske poruke – savremen način iskazivanja lјubavi i erotike“. Zbornik radova: Tradicionalna estetska kultura – eros, Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet Umetnosti. s. 195-205: www.ni.ac.rs
2014: „Praznična sećanja u Srbiji od sredine 20. veka do danas“. Glasnik Etnografskog instituta SANU (62/1). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 275-286: www.etno-institut.rs
2014: „Praznična čestitka: od religijskog konteksta do sekularnog običaja“.Zbornik (30): Religija, religioznost i savremena kultura. Beograd: Etnografski institut SANU. s. 175-185: www.etno-institut.rs
2014: „Bilјni svet u godišnjim običajima u svrlјiškom kraju“. Etno-kulturološki zbornik (XVIII): Duhovna i materijalna kultura stanovništva istočne Srbije i susednih oblasti. Svrlјig: Etno-kulturološka radionica. s.  25-35.
2014: „Hleb u tradicionalnoj kulturi Srba u Vojvodini“. Tematski zbornik: Obredna praksa – „rečima o hrani“. Novi Sad: Matica srpska. s. 49-64.
2014: „State Holidays and Culture of Remembers in Serbia“. Zbornik radova: Cultural Memory: Conference Proceedings. V. 1 / T. 1. First International CCCS Conference (5-7. september 2013).  Skopje. s. 27-34: www.culturcenter.net
2014: „Porodična Slava u Srba s posebnim osvrtom na Aleksandrovački kraj“. Tematski zbornik: Nematerijalno kulturno nasleđe i lokalna sredina: rezultati savremenih multidisciplinarnih istraživanja aleksandrovačke Župe i okolnih oblasti. Aleksandrovac. s. 43-72.
2013: „Nedelјa – praznik ili radni dan“. Glasnik Etnografskog instituta SANU (61/1). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 161–171: www.etno-institut.rs
2013: „Novi mediji i folklor u Srbiji“. Zbornik radova: Savremena srpska folkloristika (I). Ur. Zoja Karanović, Jasmina Jokić. Novi Sad: Filozofski fakultet. s. 283-291.
2012: „Komunikacija SMS porukama: etnološki aspekt“. Zbornik radova: Jezik, književnost, komunikacija. Niš: Filozofski fakultet. s. 247–257.
2012: „Ethological heritage in the function of cultural tourism in Serbia“. Etnolog (14). Skopje: Makedonsko Etnološko društvo. s. 83–89.
2012: „Terenska istraživanja – poetika susreta“. Zbornik (27): Terenska istraživanja – poetika susreta. Beograd: Etnografski institut SANU. s. 7–14: www.etno-institut.rs  
2011: „Svedočanstvo vremena – aforizam“. Glasnik Etnografskog instituta SANU (LIX). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 171–179: www.etno-institut.rs
2011: „Igra: vid prazničnog izraza“. Zbornik radova: Tradicionalna estetska kultura igra. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu. s. 95–102: www.ni.ac.rs  
2011: „Kulturno nasleđe Srba u dijaspori – igra“. Zbornik radova: Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu. s. 225–234.
2010: „Srbi u Beloj Krajini – uvid u sadašnje stanje“. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU (39/1). Ljubljana. s. 99–110.  
2010: „Narodna arhitektura u novoj turističkoj ponudi“. Zbornik radova: Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susednih zemalјa. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet. s. 441–446.
2010: „Hleb u kalendarskim praznicima i običajima“. Zbornik radova: Tradicionalna estetska kultura: hleb. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu. s. 189–202: www.ni.ac.rs  
2010: „Između tradicije i modernizacije“. Zbornik radova: Tradicija – folklor – identitet. Ur. Gordana Blagojević, Ivica Todorović. Sremski Karlovci: Akademija Srpske Pravoslavne Crkve za umetnost i konservaciju. s. 169–186.
2009: „Hristijanizacija narodnih običaja: primer volovske bogomolјe“. Glasnik Etnografskog instituta SANU (LVII/1). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 175–188: www.etno-institut.rs
2009: „Nasleđe Avale“.Zbornik (26): Spomen mesta – istorija – sećanja. Beograd: Etnografski institut SANU. s. 175–184: www.etno-institut.rs
2009: „Telo i odelo“.Zbornik radova: Tradicionalna estetska kultura: telo i odevanje. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu. s. 141–150: www.ni.ac.rs
2008: „Holiday Teht Message Well-wishing“. Glasnik Etnografskog instituta SANU (LVI/2). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 75–98: www.etno-institut.rs
2008: „Vreme praznika“. Zbornik (24): Slike kulture nekad i sad. Beograd: Etnografski institut SANU. s. 257–268: www.etno-institut.rs
2007: „Promene u godišnjim običajima u podavalskim selima“. Zbornik (23): Kultura u transformaciji. Beograd: Etnografski institut SANU. s. 215–235: www.etno-institut.rs
2007: „Izmenjena seoska svakodnevica“. Zbornik radova: Tradicionalna estetska kultura: svakodnevlјe i praznik. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu. s. 83–92: www.ni.ac.rs
2007: „Uticaj migracija na promene u kulturi“. Zbornik radova: Srbija i Republika srpska u regionalnim i globalnim procesima. Beograd: Geografski fakultet – Banja Luka: Prirodno–matematički fakultet. s. 373–380.
2006: „Obщenie živыh s mertvыmi v posmertnom rituale“. Kommunikativnoe povedenie slavяnskih narodov. Kommunikativnoe povedenie (22). Voronež: Voronežskiй gosudarstvennый universitet: Mežregionalьniый Centr kommunikativnыh issledovaniй: Kafedra slavistiki Belgradskogo universiteta. s. 128–135.
2006: „Odevanje i moda“. Glasnik Etnografskog instituta SANU (LIV). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 245–257: www.etno-institut.rs
2006: „Tradicionalna religioznost i revitalizacija pravoslavlјa devedesetih godina 20. veka“. Zbornik (22): Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu u Srbiji i Bugarskoj – Balkanska transformacija i evropska integracija. Beograd: Etnografski institut SANU. s. 123–134: www.etno-institut.rs
2006: „Kuća i društvene promene u drugoj polovini 20. veka“. Zbornik radova: Tradicionalna estetska kultura: estetska dimenzija kuće. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu. s. 67–75: www.ni.ac.rs
2005: „Zadušnice: vid komunikacije živih sa mrtvima“. Glasnik Etnografskog instituta SANU (LIII). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 293–305: www.etno-institut.rs
2005: „Srbi u Hrvatskoj – etnološki pristup istraživanju“. Zbornik radova: Položaj i identitet srpske manjine u jugoistočnoj i centralnoj Evropi. Zbornik radova SANU. Naučni skupovi: CIX. Odelјenje društvenih nauka: 25. Međuodelјenski odbor za proučavanje nacionalnih manjina i lјudskih prava. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti. s. 365–377.
2005: „Dnevne migracije i njihov uticaj na seosku svakodnevicu na primeru okoline Beograda“. Zbornik radova: Srbija i savremeni procesi u Evropi i svetu. Beograd – Tara: Geografski fakultet i dr. s. 439–444.
2004: „Srbi u Hrvatskoj: etnološka razmatranja“. Teme: časopis za društvenu istoriju (2). Niš. s. 779–788:http://ni.ac.rs/Teme/.
2004: „Vremensko određenje praznika i godišnjih običaja u podavalskim selima“. Glasnik Etnografskog instituta SANU (LII). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 257–266: www.etno-institut.rs
2004: „Tradicionalno nasleđe i savremenost“. U: Tradicija i savremenost. Naučni skupovi (5/II). Banja Luka: Filozofski fakultet. s. 743–754.
2003: „Narodna nošnja u Ivanjičkom kraju“. Glasnik Etnografskog instituta SANU (L–LI). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 155–169: www.etno-institut.rs
2003: „Godišnji običaji u podavalskim selima“. Tradicionalno i savremeno u kulturi Srba. Posebna izdanja (49). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 47–59.
2003: „Vidovdan u narodnim običajima i verovanjima Srba“. Etnografija Srba u Mađarskoj (4). Budimpešta. s. 24–33. (koautor Dušan Drlјača)
2003: „Etnologija i srodne nauke“. U: Jedinstvo nauka danas: interdisciplinarni pristup saznanju. Naučni skupovi (4/II). Banja Luka: Filozofski fakultet. s. 237–245.
2001: „Lepota tkanja u jugoistočnoj Srbiji“. Niški zbornik (10). Niš: Narodni muzej. s. 113–124.
1998: „Process vzaimmodeйstviя dvuh kulьtur v zetnologičeskom i sociologičeskom aspekte. Narodnaя odežda Rumыnov, Čehov, Slovakov i Vengrov v Юžnom Banate“. Hudoženstvenoemodelirovanieinarodnыe tradicii: materrialыvtoroйmeždunarodnoй naučnoйkonferencii. Sankt-Peterburg. s. 67–74. (koautor: Dragana Jovanović-Večanski)
1998: „Porodična slava i zavetina u svrlјiškom kraju“. Etno-kulturološki zbornik (IV). Svrlјig. s. 153–157.
1997: „Tradicionalna ishrana u Srbiji“. Etnolog (7–8). Skopje: Makedonsko etnološko društvo. s. 103–107.
1997: „Vidovdan: mit, legenda, običaji, verovanja“. Zbornik radova medjunarodnog festivala folklora Vršački venac (2). Vršac. s. 29–35.
1997: „Priroda u godišnjem ciklusu običaja u istočnoj Srbiji“. Etno-kulturološki zbornik (III). Svrlјig: Etno-kulturološka radionica. s. 73–77
1996: „Odelo i rekviziti u obrednim povorkama zimsko-prolećnog ciklusa“. Zbornik radova međunarodnog festivala folklora Vršački venac (1). Vršac. s. 40–46.
1996: „Poklade u okolini Beograda“. Etno-kulturološki zbornik (II). Svrlјig: Etno-kulturološka radionica. s. 102–106
1995: „Arapi – obredna povorka u Velikom Selu 1995. godine“.Glasnik Etnografskog instituta SANU (XLIV). Beograd: Etnografski institut SANU. 320–325.
1995: „Jedan zapis o krstonošama“. Raskovnik (jesen – zima). Beograd. s. 48–49.
1991: „Monaška trpeza“. Pravoslavlјe (609–610: 1–15. avgust). Beograd: Srpska pravoslavna crkva. s. 7.
1990: „Tradicija i savremenost u kninskom kraju“. Etnoantropološki problemi (8). Beograd: Odelјenje za etnologiju. s. 29–36.
1989: „Nošnja i nakit u epskim pesmama kosovskog ciklusa“. Raskovnik (55–56). Beograd. s. 201–210.
1989: „Osvrt na sadašnju Kosovsku nošnju“. Etnološke sveske (X). Beograd: Etnološko društvo Srbije. s. 153–159.
1988: „Kultura stanovanja u naselјu Asambeir u Vranju“. Etnološke sveske (IX). Beograd – Novi Pazar: Etnološko društvo Srbije. s. 139–144.
1987: „Libade – iz zbirke gradske nošnje Narodnog muzeja u Vranju“. Vranjski glasnik (XX). Vranje: Narodni muzej. s. 219–232.
1987: „Lik čoveka u narodnoj umetnosti vranjskog kraja“. Vranjski glasnik (XX). Vranje: Narodni muzej. s. 237–247.
1987: „Naricanje u Vukovim delima“. Etnološke sveske (VI­II). Beograd – Kruševac: Etnološko društvo Srbije. s. 15–20.
1987: „Seoska kuća u Krajištu“. Etnološke sveske (VI­II). Beograd – Kruševac: Etnološko društvo Srbije. s. 153–158.

1986: „Valјavice u vranjskom kraju“. Glasnik Etnografskog instituta SANU (XXXV). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 91–110.

Pojmovnik srpske kulture. Beograd: Etnografski institut SANU i Institut za srpski jezik SANU: www.etno-institut.rs
1. Običaj; 2. Odevanje; 3. Basma; 4. Jaje; 5. Jabuka; 6. Košulјa; 7. Bela nedelјa; 8. Bele poklade; 9. Zadušnice; 10. Nedelјa; 11. Krv.

Leksikografske odrednice

2008: Enciklopedija srpskog naroda. Beograd: Zavod za udžbenike.
Odrednice: 1. Antonijević Dragoslav; 2. Vodenica; 3. Endogamija; 4. Katun; 5. Narodna jela i pića; 6. Raboš; 7. Sveća; 8. Utrina; 9. Filipović Milenko; 10. Šajkača; 11. Šlјivovica; 12. Šubara.

Bibliografije

2003: „Bibliografija izdanja Etnografskog instituta“. Glasnik Etnografskog instituta SANU, L–LI. Beograd: Etnografski institut SANU. s. 171–237. (koautori: Bilјana Milenković Vuković, Aleksandar  Janković)
1998: „Bibliografija radova Vidosave Stojančević“. Glasnik Etnografskog instituta SANU, LXVII, Beograd: Etnografski institut SANU. s. 43–54; Isto: 2001: Spomenica povodom smrti Vidosave Stojančević. Pr. Vladimir Stojančević. Beograd. s. 106-118; Isto: 2008: Fenomen etnosa u delima srpskih pisaca kroz naučni opus etnologa dr Vidosave Stojančević. Požarevac: Istorijski arhiv. s. 269–284; Isto: 2009: Vidosava Stojančević. Društveni život u Prizrenu. Pr. Vladimir Stojančević. Pirot: Pi-press. s. 85–95.
1997: „Bibliografija izdanja Etnografskog instituta SANU 1947–1997“. SpomenicaEtnografskoginstituta 1947–1997. Beograd: Etnografski institut SANU. s. 67–132. (koautor Aleksandar Janković)

Prikazi, hronike, recenzije

2013: „Sve bilo je muzika... i igra: Sofija Miloradović. Muzički žargon mladih i molodežnый muzыkalьnый sleng. Komparativni pogled“. Posebna izdanja (76). Beograd: Etnografski institut SANU – Institut za srpski jezik SANU. 2012. s. 308. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik (61/1). Novi Sad: Matica srpska, Novi Sad. s. 258–261.
2012: „Recenzija“. Snežana Tomić-Joković. Čauš u selima zlatiborskog kraja. Sirogojno: Muzej na otvorenom „Staro selo“. s. 86–90. (uporedni prevod na engleski jezik)
2012: „Recenzija“. Vladimir Đukanović. Stari zanati u Republici Srpskoj. Muzej Republike Srpske. Banja Luka. s. 209–210. (uporedni prevod na engleski jezik)
2009: Predavanja u Etnografskom institutu SANU: „Etnološko/antropološka preispitivanja: perspektive terenskih istraživanja“. Etnoantropološki problemi. Nova serija (1). Beograd: Odelјenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta. s. 241.
2008: Reč na otvaranju izložbe: Zoomorfni ornament u tradicionalnoj kulturi Šumadije. Autor Svetlana Radojković. Glasnik Etnografskog instituta SANU (LVI/2). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 194-195.
2008: Reč na otvaranju izložbe: Proizvodi abadžijskog zanata. Autor Snežana Tomić-Joković. Glasnik Etnografskog instituta SANU (LVI/2). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 195-196.
2008: „Godišnjak Matice drežničke: časopis za nauku, kulturu, književnost i umetnost“. Bajmok: Matica drežnička 2007. Glasnik Etnografskog instituta SANU  (LVI/1). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 292–293.
2008: „Recenzija“. Svetlana Radojković. Zoomorfni ornament u tradicionalnoj kulturi Šumadije. Katalog izložbe. Kragujevac: Narodni muzej s. 5–6.
2008: Valentina Pitulić. Semantika božura. Beograd: Kosovska Mitrovica 2007. Književna istorija: časopis za nauku o književnosti (136). Beograd: Institut za književnost i umetnost. s. 769–770.
2006: Branko Ćupurdija. Porodica kolonista u Bajmoku 1945-1948. Beograd: Srpski genealoški centar 2005. Glasnik Etnografskog instituta SANU (LIV). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 482–486.
2005: Toma Milenković. Kalmici u Srbiji 19201944. Institut društvenih nauka. Beograd 1988. Glasnik Etnografskog instituta SANU (LIII). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 423–427.
2004: Radoje D. Cvetić. Pinosava: podavalsko naselјe. biblioteka „Hronike sela“ Beograd 2003. Glasnik Etnografskog instituta SANU (LII). Beograd: Etnografski institut SANU. 358–360.
1998: Međunarodna konferencija: „Art Design and Folk Tradition“. Glasnik Etnografskog instituta SANU (XLVII). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 199–200.
1998: Dragoslav Antonijević. Dromena. Posebna izdanja (72). Beograd: Balkanološki institut SANU. 1997. Glasnik Etnografskog muzeja (62). Beograd: Etnografski muzej. s. 378–379.
1997: Ljubinko Radenković. Simbolika sveta u narodnoj magiji Južnih Slovena. Posebna izdanja (67). Beograd: Balkanološki institut SANU. 1996. Glasnik Etnografskog instituta SANU (XLVI). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 244–246.
1997: Desanka Nikolić. Gornje Dragačevo: etnološka proučavanja kulturnih promena. Posebna izdanja Etnografskog instituta SANU (41). Beograd 1996. Zadužbina. Mart – jun. Beograd: Vukova zadužbina. s. 13.
1996: Ljubinko Radenković. Narodna bajanja kod Južnih Slovena. Balkanološki institut SANU. Beograd 1996. Glasnik Etnografskog muzeja (60). Beograd: Etnografski muzej. s. 178–180.
1996: Miodrag Nikolić-Gija. Zuce: selo pod Avalom. Biblioteka „Hronika sela“. Beograd 1996. Glasnik Etnografskog instituta SANU (XLV). Beograd: Etnografski institut SANU. s. 178–180.
1989: Bogumil Hrabak. Arbanaški upadi i pobune na Kosovu i u Makedoniji od kraja 1912 do kraja 1915 godine. Vranje: Narodni muzej 1988. Istorijski glasnik (1–2). Beograd: Istorijski institut. s. 165–166.
1988: „Čarolija niti“. Katalog izložbe. Zagreb 1988. Vranjski glasnik (XXI). Vranje: Narodni muzej. s. 259–261.
1987: Jovan Janićijević. UznakuMolohaantropološkiogledo žrtvovanju. Be­o­grad 1986. Glasnik Etnografskog muzeja (51). Beograd: Etnografski muzej. s. 321–322.
1987: Ankica Panđžić. „Sta­re kar­te i atla­si“. Za­greb: Povijesni muzej Hrvatske. 1987. Glasnik Etnografskog muzeja (51). Beograd: Etnografski muzej. s. 316–317.

Ostalo

1990: Stručni saradnik na scenariju i snimanju filma Virdžina (reditelј Srđan Karanović) (u koautorstvu sa Rankom Barišićem)

 

Aktuelno

Statut instituta

Pročitajte statut našeg instituta