Naš tim

Miloš Rašić

e-mail: milos.rasic@ei.sanu.ac.rs

Miloš Rašić je rođen u Zrenjaninu gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2014. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a 2015. godine je na istom odeljenju odbranio master rad pod nazivom „Antropologija plesa: analiza pokladnih plesova Rumuna u Grebencu kao markera etničkog identiteta“ koji je nagrađen kao najbolji master rad u oblasti etnologije i antropologije za školsku 2015. godinu. Iste godine upisao je doktorske studije i bavi se proučavanjem srpskih gastarbajtera koji žive u zapadnoevropskim zemljama, s fokusom na Srbima u Austriji.

Dve godine je radio u Muzeju istorije Jugoslavije, prvenstveno u statusu stažista, a kasnije, položivši stručni ispit, stekao je zvanje: kustos i nastavio sa radom u muzeju. Školske 2015/2016. godine, radio je kao saradnik u nastavi na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 1. oktobra 2016. godine zaposlen je u Etnografskom institutu SANU, prvenstveno u statusu istraživača-pripravnika, gde radi na projektu „Multietnicitet, multikulturalnost, migracije – savremeni procesi“ (br. 177027). U novembru iste godine postaje saradnik Nacionalnog ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Кolo“ iz Beograda, gde radi na realizaciji projekta „TradicijaNova“.

U fokusu interesovanja su mu teme koje su u vezi s antropološkim proučavanjima plesa, muzike, migracija i identiteta.


Bibliogrаfijа


Rašić, Miloš. 2016. Antropologija muzike: paradigme i perspektive. Zbornik radova akademije umetnosti 4: 133-145.

Rašić, Miloš. 2016. 'Praznovanje sopstva': Evropska smotra srpskog folklora kao mesto konstrukcije i komoditizacije identiteta. Etnološki i antropološki problemi 4: 1005-1026.

Rašić, Miloš. 2016. Da li su antropolozima potrebni muzeji? Antropološka analiza uloge etnologa-antropologa u muzejima. Glasnik Etnografskom muzeja 80.

Rašić, Miloš. 2016. Antropologija plesa: analiza pokladnih plesova Rumuna u Grebencu kao markera etničkog identiteta. Zbornik master radova.

Rašić, Miloš. 2016. Nematerijalno kulturno nasleđe Makedonaca u Кačarevu između folklora i folklorizma. U Tradicija i sovremenost u Makedoniji i Srbiji, Кaterina Petrovska-Кuzmanova (ur.), 191-203. Skoplje: Institut za folklor „Marko Cepenkov“.

Rašić, Miloš. 2017. Jugoslovenski/srpski klubovi u Beču u istorijskom kontekstu. Glasnik Etnografskog instituta /u štampi/

Učešće na konferencijama:

Međunarodna naučna konferencija „Tradicija i savremenost u Makedoniji i Srbiji“, Skoplje. Organizator: Institut „Marko Cepenkov“. Na konferenciji učestvovao sa predavanjem “Između folklora i folklorizma: Nematerijalno kulturno nasleđe Makedonaca u Кačarevu”, 25.11.2016. godine.

Međunarodna naučna konferencija „Retrospektive i perspektive etnologije i antropologije“, Sirogojno. Organizator: Etnografski institut SANU. Na konferenciji učestvovao s izlaganjem „Značaj i delovanje Olivere Mladenović u razvoju proučavanja narodnih igara u srpskkoj etnologiji“, 8 – 10.2017. godine.

Članstvo u organizacijama:

Član Etnološkog i antropološkog društva Srbije

Član Centra za istraživanje i očuvanje tradicionalnih igara Srbije

Aktuelno

Statut instituta

Pročitajte statut našeg instituta