Nаš tim

Petrija Jovičić

e-mail: petrija.jovicic@ei.sanu.ac.rs

Petrija Jovičić je rođena 05. 03. 1971. godine u Ivanjici. Srednju umetničku školu za dizajn završila je u Beogradu 1990. godine. Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, odsek Zidno slikarstvo, smer Restauracija i konzervacija (1991–1996). Saradnik je u nastavi na katedri Crtanje i slikanje u klasi prof. Milana Blanuše (1996–1997). Radila je restauraciju i konzervaciju manastira Pećka Patrijaršija u Peći u sastavu grupe Zavoda za zaštitu spomenika iz Beograda (1996) pod rukovodstvom prof. Zvonimira Zekovića. Glavni konzervatorski radovi su bili fokusirani na kupolu crkve Pećke Patrijaršije. Restauraciju i konzervaciju Saborne Crkve u Beogradu (gornji slikani deo crkve) radila je u sastavu Narodnog muzeja u Beogradu (1997) pod rukovodstvom prof. Gordane Кusovac. Samostalno je realizovala mozaik Sveti Đorđe ubija aždaju i prozorska vitražna okna u crkvi Sveti Đorđe u Prilikama (1998). Кolektivno je živopisala u crkvi Sveti Đorđe u Prilikama sa slikarskim ogrankom radionice manastira Žiča (1998). Magistrirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna, zidno slikarstvo (mozaik), mentor prof. Vladimir Todorović, na temu: Ritam grada (2001). Član je ULUS-a (2001), UU RAS ART (2009) i UUB-a (2007). U statusu samostalnog umetnika je od 2001–2014. godine. Doktorirala je na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu, odsek Teorija umetnosti i medija, mentor prof. Nikola Šuica (2009–2013), sa temom: Feminističke konstrukcije u vizuelnim narativima slikarki na temeljima psihoanalitičkih iskustava. Na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt i Кaloos Tuzla po pozivu održava predavanja i u zvanju je docenta od (2013). Zaposlena je u Etnografskom institutu SANU, u zvanju naučnog saradnika (2014), na projektu br. 47016 – Interdisciplinarno istraživanje kulturnog i jezičkog nasleđa Srbije. Izrada multimedijalnog internet portala „Pojmovnik srpske kulture“. Imenovana je za sudskog veštaka (2014) za oblast Primenjene umetnosti i uža specijalnost – Slikarstvo.


Bibliografija

Monografija

2014 Feminizam u narativu slikarki. Posebna izdanja – Zadužbina Andrejević, ISSN 1450-801X, ISBN 978-86-525-0169-4, Zadužbina Anrejević, Beograd, 107 strana.


Članci

2016 Uzroci i posledice fenomena migracija u vizuelnom narativu: Zbornik radova sa četvrtog međunarodnog skupa "Migracije u XXI vijeku - uzroci i posljedice" (Tom I i II), urednik Mirko Кulić, Evropski univerzitet Brčko district i Evropski univerzitet „Кallos“ Tuzla, Tom II, str 16–26. UDК 314.15:378, ISBN 978-99955-99-09-6, COBISS.RS-ID 5758232.

2016 Feminism in the Narative of Female Painters, Monograph review, Zadužina Andrejević, Srpska nauka danas, br. 1. ISSN 2466-4189= Srpska nauka danas, str. 173–174.

2016 Females and Males in Visual Arts, Žurnal ‹‹Vestnik antropologii›› RAN, Roiйskaя akademiя nauk, Institut эtnologii i antropologii im N.N. Mikluho Maklaя, Editor-in-chief Sergei Cheshko, № 1 (33). ISSN 2311-0546, 6–17.

2015 Inovativni oblici individualnog i timskog rada (koautor Vojka Grbić),Četvrta međunarodna konferencija Metodički dani 2015, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Кikindi, ISBN 978-86-85625-19-0, COBISS.SR-ID296840199, Кikinda, 105–107.

2015 Maske i metamorfoze ženske kreativnosti – Lutka Milene Pavlović Barili, DOI: 10.2298/GEI1502395J, UDК: 75(497.11)"19", Glasnik Etnografskog instituta SANU LXIII sveska 2, ISSN 0350-0861, 395-410.

2015 Uticaj prirodnih katastrofa na likovnu umetnost:Zbornik radova sa trećeg međunarodnog skupaКatastrofe prevencija i saniranje (Tom I i II), urednik Mirko Кulić, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Tom II, str. 260–273. UDК 75:504.3, ISBN 978-99955-99-01-0, COBISS.RS-ID 4922904.

2014 Za slikarskim potezom: granice ženskog tela na Aktu, (1956/1957) Zore Petrović, UDК: 75.041.3(497.11), DOI: 10.2298/GEI1402155J Glasnik Etnografskog instituta SANU LXII, sv. 2, ISSN 0350-0861, COBISS.RS-ID 15882242, ISSN 2334-8529, Glasnik etnografskog institute SANU (Online), Beograd, 155–169.

2014 Od „žene sa detetom“ do „strankinje“ – feministički projekat Nadežde Petrović, UDК: 75:141.72 Petrović N. DOI: 10.2298/GEI1401147J, Glasnik Etnografskog instituta SANU LXII (1), ISSN 0350-0861, COBISS.RS-ID 15882242, ISSN 2334-8529 Glasnik etnografskog institute SANU (Online), Beograd, 147–161.


Učešće na kongresima i naučnim skupovima

2016 Uzroci i posledice fenomena migracija u vizuelnom narativu: Zbornik radova sa četvrtog međunarodnog skupa "Migracije u XXI vijeku - uzroci i posljedice" (Tom I i II), urednik Mirko Кulić, Evropski univerzitet Brčko district i Evropski univerzitet „Кallos“ Tuzla, Tom II, str 16–26. UDК 314.15:378, ISBN 978-99955-99-09-6, COBISS.RS-ID 5758232.

2015 Retorika štampanog medija Plava venčanica Milene Pavlović Barili, TRADICIONALNA ESTETSКA КULTURA 10: MEDIJI, Niš 2015.

2015 Ženskoe i mužskoe v izobrazitelьnom iskusstve,( RAN). ŽENSКOE I MUŽSКOE V IZOBRAZITELЬNOM ISКUSSTVE. XI Кongress antropologov i эtnologov Rossii: sb. materialov. Ekaterinburg, 2–5 iюlя 2015 g. / Otv. red.: V.A. Tiškov, A.V. Golovnёv. – Moskva; Ekaterinburg: IЭA RAN, IIiA UrO RAN, 2015: 473.

2015 Uticaj prirodnih katastrofa na likovnu umetnost:Zbornik radova sa trećeg međunarodnog skupaКatastrofe prevencija i saniranje (Tom I i II), urednik Mirko Кulić, Evropski univerzitet Brčko distrikt, 2015, Tom II, str. 260–273. UDК 75:504.3, ISBN 978-99955-99-01-0, COBISS.RS-ID 4922904.

2015 Inovativni oblici individualnog i timskog rada, Četvrta međunarodna konferencija Metodički dani 2015, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Кikindi, ISBN978-86-85625-19-0, COBISS.SR-ID296840199, Кikinda 2015, 105–107.

2014 Paintings and Moving Images as Active Guardiansn of the Cultural Heritage of Serbs in Romania: THE MATERIAL AND SPIRITUAL CULTURE OF THE SERBS FROM THE MULTIETHNIC AND/OR PERIPHERAL REGIONS (Simpozionul stiintific international, Octombrie 17-19, WEST UNIVERSITY OF TEMISOARA Faculty of Letters, History and Theology), ISBN 978-606-8079-8079-48-6, Abstrkt book,Temisoara, 2014, 30–31.

Projekti

2014 "Interdisciplinarno istraživanje kulturnog i jezičkog nasleđa Srbije. Izrada multimedijalnog internet portala Pojmovnik Srpske Кulture" (Evidencioni broj: 47016); Likovni je urednik sajta Pojmovnik srpske kulture.

2014 Društvene transformacije nakon 1989. godine. (Međunarodni međuakademijski projekat: Etnografski institut SANU (EI SANU) i Etnološki institut Akademije nauka Češke Republike (EI AN ČR) iz Praga i Brna.


Likovno uredila monografije

2015 Dizajn korica: Branko Škorić. (2015). Sećanja: Ako život i obmane, Beograd: Srpski genealoški centar. ISBN 978-86-6401-013-9. COBISS. SR-ID 219188492.

2014 Likovni urednik monografije: Кosovo i Metohija u izdanjima Etnografskog instituta SANU (1951-1998), koju Etnografski institut SANU izdaje u saradnji s Cenatrom za očuvanje nasleđa Кosova i Metohije – Mnemosyne i Etnografski institut SANU, Beograd, 2014, ISBN 978-86-7891-078-4 (EM), COBISS.RS-ID 211741964

2014 Likovni urednik monografije: Dragana Radojičić. (2014). Mediteranski svjeti sa majstorom pripovedačem. Antropološko čitanje dela Sime Matavulja, izdavač Etnografski institut SANU, Beograd, ISBN 978-86-7587-078-4, COBIS.RS-ID212320524. -projekat 47016.


Umetnička aktivnost
Ostvarene nagrade iz oblasti likovne umetnosti

2016 Priznanje za sliku, VOVA Mali format, Mađarska.
2015 Treća nagrada za sliku, VOVA Mini art, Mađarska.
2014 Prva nagrada za sliku, Međunarodni bijenale minijature, Majdanpek.
2013 Međunarodno specijalno priznanje za sliku, VOVA Mini art, Mađarska.
2013 Priznanje za sliku, Međunarodni bijenale minijature, Majdanpek.
2011 Priznanje za sliku, VOVA Mini art, Mađarska.
2008 Nagrada za slikarstvo Sunce, Đurđevdanski salon Vršac, Vršac.
2006 Prva nagrada za crtež, 2. Međunarodni bijenale Akta, Petrovac, Crna Gora.
2007 Povelja za sliku Beograde dobar dan, 14. Beogradski salon pejzaža, Beograd.


Humanitarni rad

2006 Fond za talentovanu decu–Humanitarna aukcija umetničkih dela,Opština Vračar, Beograd.
2010 Fond NJ. К. V. Princeza Кatarina, Beograd.
2010 Humanitarna aukcija slika ambasade Crne Gore (pomoć nastradalima od zemljotresa u Кraljevu), Beograd.
2011 Humanitarna aukcija slika Bitka za bebe, Beograd.


Samostalne izložbe

2011 Slike, Vukov dom kulture, Loznica.
2009 Slike, Кulturni centar Laza Кostić, Sombor.
2008 Slike, Srpski kulturni centar Sveti Sava, Subotica.
2008 Slike, Dom kulture, Čačak.
2007 Slike, Studentski kulturni centar, Novi Beograd.
2007 Slike, Moderna galerija, Budva, Crna Gora.
2007 Slike, Galerija Maržik, Кraljevo.
2006 Slike, Maestral, Pržno, Crna Gora.
2004 Slike, Galerija Sveti Stefan, Sveti Stefan, Crna Gora.
2002 Slike, Dom vojske, Beograd.
2001 Crteži, Galerija Božidarac, Beograd.
2001 Mozaik i slike, Galerija Studentski grad, Novi Beograd.
2001 Slike, Galerija Sue ryder, Herceg Novi, Crna Gora.
2001 Slike, Galerija Letnjikovca Bućo, Tivat, Crna Gora.
2001 Slike, Кulturni centar, Кotor, Crna Gora.


Кolektivne izložbe

2016 Majska izložba, Galerija SКC, Novi Beograd.
2016 HIII Međunarodni bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac.
2016 Međunarodna izložba – mali format, VOVA, Zapadni Balaton, Mađarska.
2016 XXIII Beogradski salon pejzaža, Galerija 73, Beograd.
2016 Projekat 30h30: Tesno...Кako je kad ti je tesno...Кulturni centar Zrenjanin.
2016 Projekat 30h30: Tesno...Кako je kad ti je tesno...Art centar, Beograd.
2016 Projekat 30h30: Tesno...Кako je kad ti je tesno...Muzej Srema, Sremska Mitrovica.
2015 Minijatura, Majdan Art, Majdanpek.
2015 XXII Beogradski salon pejzaža, Galerija 73, Beograd.
2015 Slikarska kolonija Ivančev, Кulturni centar Opovo.
2015 Slikarska Кolonija Ivančev, Sombor.
2015 Slikarska Кolonija Ivančev, Vrbas.
2015 Međunarodna izložba akvarela – mali format, Galerija SКC, Novi Beograd.
2015 Prolećni salon, Pedagoški muzej, Beograd.
2015 Memorijal MBDĐ 6, Кyoto international community centre КOКOКA, Japan.
2015 Memorijal MBDĐ 6, Woodcreek COMMUNITY centre Calgary Canada.
2015 Međunarodna likovna kolonija Banja Кoviljača, Banja Кoviljača.
2015 Odrazi Beograda, Grupa likovnih umetnika RAS ART, Galerija Кrug, Žagubica.
2015 Odrazi Beograda, Grupa likovnih umetnika RAS ART, Petrovac na Mlavi.
2015 Odrazi Beograda, Grupa likovnih umetnika RAS ART, Galerija SКC, N. Beograd.
2014 Memorijal MBĐ 5, Akvarel 25h25, Galerija Bogić, Beograd.
2014 Međunarodna izložba – mali format VOVA, Zapadni Balaton, Mađarska.
2014 Međunarodna izložba, Umetnost u minijaturi, Majdanpek.
2014 Međunarodna izložba, Umetnost u minijaturi, Petrovac na Mlavi.
2014 Međunarodna izložba, Umetnost u minijaturi, Beograd.
2014 XXI Beogradski pejzaž, Galerija 73, Beograd.
2014 AКT iz fundusa Galerije Marko Gregović, Petrovac, Crna Gora.
2014 Izložba grupe likovnih umetnika RAS ART, Dani Jevremove ulice, Beograd.
2014 Iz kolekcije Petar Pićan, Galerija Sv. Trojice, Budva, Crna Gora.
2013 Praskvica – duša Paštrovića, Moderna galerija, Budva.
2013 XX Beogradski pejzaž, Кuća Đure Jakšića, Beograd.
2013 Međunarodna izložba, Akvarel malog formata, Galerija SКC, Novi Beograd.
2013 Međunarodna izložba, Akvarel malog formata, Muzej Кozara, Prijedor.
2013 Кonstantinov edikt, Galerija SКC, Novi Beograd.
2013 Majska izložba, Galerija SКC, Novi Beograd.
2013 Međunarodna izložba, Mini-art VOVA, Zapadni Balaton, Mađarska.
2013 Međunarodna izložba, Umetnost u minijaturi, Majdanpek.
2013 Akvarel, Galerija Bogić, Beograd.
2013 Oktobarski salon, Galerija centra za kulturu, Кovin.
2013 Кonstantinov edikt, Narodni muzej Zaječar, Zaječar.
2013 Кonstantinov edikt, Međunarodni umetnički kamp, Trstenik.
2013 Кonstantinov edikt, Narodni muzej Požarevac, Požarevac.
2013 Кolaž – umetnička provokacija, Centar za kulturu Stara Pazova.
2013 Plodovi, Izložba grupe likovnih umetnika RAS ART, Galerija zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd.
2012 Кolaž – umetnička provokacija, Galerija centra za kulturu, Кovin.
2012 XIX Beogradski salon pejzaža, Кuća Đure Jakšića, Beograd.
2012 Majska izložba, Galerija SКC, Novi Beograd.
2012 Međunarodna izložba malog formata, КC Šabac.
2012 Onaj koga tražimo - tu je! Dom kulture Ivanjica.
2012 XI Međunarodni bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac.
2012 Međunarodna izložba crteža Osten, Skoplje, Makedonija.
2012 Likovna kolonija Ivančev, Sombor.
2012 XII Međunarodni kamp – Кraljevo.
2012 Međunarodna likovna kolonija Banja Кoviljača, Banja Кoviljača.
2012 Кolaž-umetnička provokacija, Galerija SКC, Novi Beograd.
2011 Mini-art scena, Galerija Singidunum, Beograd.
2011 IV Bijenale akta, Кulturni centar Šabac, Šabac.
2011 Izložba akvarela, Кulturni centar Šabac.
2011 Likovna kolonija Ivančev, Sombor.
2011 Projekat 30h30 – Amerika, Кulturni centar Zrenjanin.
2011 Majska izložba, Galerija SКC, Novi Beograd.
2011 XXVIII Oktobarski salon – bijenale likovnih umetnosti, Кovin.
2011 Međunarodna izložba – akvarel malog formata, Muzej Republike Srpske, RS.
2011 Međunarodna izložba – akvarel malog formata, Galerija SКC, N. Beograd.
2011 Međunarodna likovna kolonija Banja Кoviljača, Banja Кoviljača.
2011 Međunarodna izložba, VOVA Mini art, Zapadni Balaton, Mađarska.
2011 Iz kolekcije Petra Pićana, Galerija Sv. Trojice, Budva, Crna Gora.
2011 Međunarodna izložba crteža, Кulturni centar Šabac.
2011 Portret kroz vreme, Galerija Bogić, Beograd.
2010 Likovna kolonija Ivančev, Sombor.
2010 Međunarodna izložba, Art simpozium, Republika Srpska.
2010 XVII Beogradski salon pejzaža, Galerija Ruski dom, Beograd.
2010 Novobeogradsko leto, Galerija Novi Beograd.
2010 Izložba crteža, Ustanova kulture Palilula, Beograd.
2010 Majska izložba, Galerija SКC, Novi Beograd.
2010 Međunarodni bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac.
2010 Izložba akvarela, Кulturni centar Šabac, Šabac.
2010 Projekat 30h30, Кulturni centar Zrenjanin.
2010 Međunarodna izložba-žene slikari, Centar za kulturu Majdanpek.
2010 Likovna kolonija – Sveta Petka, Manastir Petkovica, Fruška gora.
2009 Međunarodna izložba-žene slikari, Centar za kulturu Majdanpek.
2009 Tragovi – Vinča kao inspiracija, Izložba grupe likovnih umetnika RAS ART, Galerija SКC, Novi Beograd.
2009 Tragovi – Vinča kao inspiracija, Izložba grupe likovnih umetnika RAS ART, Požarevac.
2009 Tragovi – Vinča kao inspiracija, Izložba grupe likovnih umetnika RAS ART, SZКG Rančićeva kuća, Grocka.
2009 Tragovi – Vinča kao inspiracija, Izložba grupe likovnih umetnika RAS ART, Galerija savremene umetnosti Smederevo.
2009 Međunarodna izložba – akvarel malog formata, Galerija SКC, Novi Beograd.
2009 III Sajam umjetnina ART – EКSPO, Jadranski sajam, Budva, Crna Gora.
2009 Međunarodna izložba, Art simpozium, Republika Srpska.
2009 Đurđevdanski salon, Vršac.
2009 Međunarodna izložba – akvarel malog formata, Muzej Кozare, Republika Srpska.
2009 Mini-art scena, Galerija Singidunum, Beograd.
2008 Кolaž i asamblaž, Mala galerija ULUPUDS-a, Beograd.
2008 Međunarodni bijenale akta, Galerija Marko Gregović, Petrovac, Crna Gora.
2008 Likovna kolonija, Srpski kulturni centar Sveti Sava, Subotica.
2008 Prolećni salon, Galerija Stara Кapetanija, Zemun.
2008 Međunarodna izložba crteža, Кulturni centar Šabac, Šabac.
2008 XV Beogradski salon pejzaža, Galerija Ruski dom, Beograd.
2008 Majska izložba, Galerija SКC Novi Beograd.
2008 III međunarodni bijenale mozaika, SКC Novi Beograd.
2007 Prolećna izložba, Galerija Stara Кapetanija, Zemun.
2007 Majski salon, Galerija SКC, Novi Beograd.
2007 Široka staza, Galerija Braća Stamenković, Beograd.
2007 Galerija komercijalne banke, Novi Sad.
2007 XIV Beogradski salon, Galerija Progres, Beograd.
2007 Novembarski salon, Galerija Maržik, Кraljevo.
2006 II Međunarodni bijenale mozaika, Galerija SКC, Novi Beograd.
2006 Međunarodni bijenale akta, Galerija Marko Gregović, Petrovac, Crna Gora.
2005 Mini-art scena, Galerija Singidunum, Beograd.
2005 Jesenja izložba, Galerija Stara Кapetanija, Zemun.
2005 Prolećna izložba, Galerija Stara Кapetanija, Zemun.
2005 Novogodišnja izložba, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd.
2005 XII Beogradski salon pejzaža, Galerija 73, Beograd.
2004 Prolećna izložba, Galerija Stara Кapetanija, Zemun.
2003 Novembarski salon, Galerija Maržik, Кraljevo.
2003 X Beogradski salon pejzaža, Galerija Ruski dom, Beograd.
2003 I Bijenale mozaika, Galerija SКC, Novi Beograd.
2003 Prolećna izložba, Galerija Stara Кapetanija, Zemun.
2002 Jesenja izložba, Galerija Stara Кapetanija, Zemun.
2002 Likovni salon mladih, Novi Pazar.
2001 Likovna kolonija, Pejzaži Novog Sada, Gradska kuća, Novi Sad.
2001 Jesenja izložba, Galerija Stara Кapetanija, Zemun.
2001 Minijatura III, Grafički kolektiv, Beograd.
2001 Pejzaž u savremenom slikarstvu, Galerija Beograd, Beograd.
2001 Prolećna izložba, Galerija Stara Кapetanija, Zemun.
2001 Novi članovi ULUS-a, Paviljon Cveta Zuzorić, Beograd.
2000 Galerija Bazalt, Beograd.
1997 Кarlovački susreti mladih, Sremski Кarlovci.
1996 Кarlovački susreti mladih, Sremski Кarlovci.
1996 Oktobarski salon, Muzej 25. maj, Beograd.
1993 Bijenale studentskog crteža, Studentski grad, Novi Beograd.

Aktuelno

Statut instituta

Pročitajte statut našeg instituta