Naš tim

Sonjа Žаkulа

Sonja Žakula

 

Sonja Žakula, rođena 1985. godine u Beogradu gde je završila osnovnu školu i Filološku gimnaziju (odelјenje za klasične jezike). Diplomirala je 2009. godine na odelјenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a potom na istom odelјenju 2010. godine odbranila master tezu pod nazivom „Naučno kreiranje kulturnih predstava o životinjama“. Rad je osvojio nagradu odelјenja za najbolјi master rad u 2010. godini. Trenutno je studentkinja doktorskih studija na istom odelјenju.

Od 2004. do 2009. godine je bila angažovana kao mlađa odnosno studentkinja saradnica na seminaru etnologije/socio-kulturne antropologije u Istraživačkoj Stanici Petnica, a 2009. godine, po diplomiranju postaje stručna saradnica i zamenica rukovoditelјke seminara. Od 2013. godine rukovodi seminarom Antropologije u IS Petnica.

Tokom 2009. godine je bila angažovana kao istraživačica-saradnica na projektu „Upravlјanje visokim obrazovanjem u Srbiji“ koji je realizovao Centar za obrazovne politike iz Beograda. Rezultat ovog angažmana je rad pod nazivom „Donošenje odluka u visokom obrazovanju – etnografska studija Senata Univerziteta u Novom Sadu“, koji bi trebalo da bude objavlјen u okviru zbornika radova sa projekta.
Od 2011. godine je angažovana kao istraživač pripravnik na projektu Kulturno nasleđe i identitet pri Etnografskom institutu SANU.

Osnovne oblasti interesovanja: antropologija lјudsko-životinjskih odnosa, antropologija interneta i virtuelnih svetova, antropologija materijalne kulture i (ne)popularne muzike.

Govori engleski jezik (odlično), a služi se i italijanskim i nemačkim (slabo), te latinskim i starogrčkim.

 

Bibliografija

 • Žakula, S. (ur.) 2008. The post, studentski antropološki časopis, br. 3, Beograd: KSEA – glavna i odgovorna urednica
 • Žakula, S. 2011. „Zimski seminar antropologije u Istraživačkoj stanici Petnica“, u: Antropologija, br. 1 (11), str. 229-230 
 • Žakula, S. 2011. „Upotreba pojma ’kultura’ u studijama savremene srpske kulturne politike“, u: Glasnik Etnografskog instituta SANU, LIX (2), 257-260
 • Žakula, S. 2012. „Da li kiborzi sanjaju biomehaničke ovce? Telo i hiperrealnost“, u: Antropologija br. 2 (12), str. 43-61
 • Žakula, S. 2012. „Šta je danas vukodlak? Semiološka analiza tekstova o ’tamnavskom vukodlaku’“, u: Etnoantropološki problemi  br. 7 (4), str. 1017-1032
 •  Žakula, S. 2013. „(Ne) razumeti Darvina: evolucija i konstrukcija granice između lјudi i životinja“, u: Kulturna prožimanja: antropološke perspektive, ur. Srđan Radović, 31-50. Beograd: Etnografski institut SANU (Zbornik Etnografskog instituta 28)
 •  Žakula, S. 2013. „Narativizacija jednog nesvakidašnjeg događaja u Beogradskom zoološkom vrtu: semiotička analiza priče o keruši Gabi i jaguaru“ u: Etnoantropološki problemi  br. 8 (4), str. 1047-1069
 • Žakula, S. 2014. „Životinjsko telo, nasilјe i moralna panika: slučaj keruše Mile“, u Glasnik Etnografskog instituta SANU 62 (1), str. 163 – 178
 • Žakula, S. 2015. „Međunarodna letnja škola i konferencija Keep it simple, make it fast! Crossing borders of underground music scenes“, u Glasnik Etnografskog instituta SANU, u štampi

Izlaganja na konferencijama i stručnim skupovima

 • (Ne)razumeti Darvina: evolucija i kulturna konceptualizacija granice između lјudi i životinja u antropološkoj perspektivi – izlaganje na međunarodnom naučnom skupu „Kulture i granice“ održanom u Vršcu 2011. godine
 • Da li kiborzi sanjaju biomehaničke ovce? Telo i hiperrealnost – izlaganje na međunarodnom skupu „Telo, (bio)tehnologije i moć“, održanom na Filozofskom fakultetu u Beogradu u novembru 2011. godine
 • Plenarno predavanje pod nazivom ’The animal turn’ in the social sciences: unnatural histories, anthropomorphism and the voiceless Other održano u okviru Četvrte međunarodne konferencije studenata arheologije STARCO, održane na Zlatiboru u martu 2013. godine.
 • Izlaganje pod nazivom „Koncept ’verovanja’ u radovima Tihomira Đorđevića o životinjama“ na naučnom skupu ’Etnos’, religija i identitet: naučni skup u čast Dušana Bandića održanom u aprilu 2014. Godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
 • Izlaganje pod nazivom „The Separation of Scene and State: the Balkanization of the Belgrade Punk Scene in the Wake of the Wars in Yugoslavia“ na međunarodnoj konferenciji Keep it simple, make it fast: crossing borders of underground music scenes, održanoj Univerzitetu u Portu u Portugalu u julu 2015. godine
 • Izlaganje „Punk, politics and resistance“ održano na Punk now! konferenciji održanoj na City University u Birmingemu u Velikoj Britaniji u oktobru 2015. godine

Ostalo

 • 2009. Centar za Obrazovne Politike, Beograd – istraživačica saradnica na projektu „Upravlјanje visokim obrazovanjem u Srbiji“
 • Tokom 2012. godine rukovodila interdisciplinarnim seminarom društveno-humanističkih nauka „Um, jezik i kultura“, 2013. godine preuzela rukovođenje seminarom Antropologije u Istraživačkoj stanici Petnica
 • Naučno kreiranje kulturnih predstava o životinjama – predavanje održano po pozivu 16.3.2012. u okviru vežbi na predmetu arheologija i socijalna antropologija na Odelјenju za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • 2014. i 2015. godine koordinirala izlaganjem antropologije u okviru manifestacije „Noć istraživača“
 • U junu 2015. godine održala predavanje po pozivu pod nazivom Studije lјudsko-životinjskih odnosa u antropologiji na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu

 


 

Aktuelno

Statut instituta

Pročitajte statut našeg instituta