У петак, 22. септембра, одржана је промоција научне монографије „Срби у Румунији“. Реч је о двотомном издању које је 2022. године објављено у суиздаваштву Савеза Срба у Румунији и Етнографског института САНУ. Ову изузетно вредну научну монографију, која даје нарочити допринос области етнологије / антропологије која се бави обичајним животом Срба у и ван матице, потписују сарадници Етнографског института САНУ др Милина Ивановић Баришић, др Ивица Тодоровић, др Ђорђина Трубарац Матић, др Бојана Богдановић и др Нина Аксић. Монографија „Срби у Румунији“ поред шире теме српско-румунских односа, (пре)испитује различите тематске целине, као што су: српски корени, становништво Баната и њихова свеприсутност, специфичне етничке групе, аутохтоност српског становништва, генетика, асимилација, масивни погром и сл., затим даје преглед до сада реализованих (институционалних и појединачних) истраживања културе Срба у Румунији, те обједињује резултате теренских истраживања српских божићних, славских и свадбених обичаја у румунском делу Баната. 

На промоцији су говорили проф. др Михаи Миља Радан, уредник двотомне монографије; Огњан Крстић, издавач; др Гордана Благојевић, рецензенткиња монографије и др Милина Ивановић Баришић, коауторка монографије. Промоцију је модерирала др Бојана Богдановић.