Катарина Митровић

Катарина Митровић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

Поља истраживања: етнологија и антропологија света, антропологија детињства и младости, урбана антропологија, студије младих, антропологија миграција.

Катарина Митровић је научна сарадница у Етнографском институту САНУ. Рођена је 1991. године у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. На Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду завршила је основне, мастер и докторске студије. Дипломирала је 2015. године одбранивши дипломски рад на тему Језик и идентитет: одбрана идентитета кроз призму индијанских језика. Мастерирала је годину дана касније, а њен мастер рад под називом Међународна размена студената као антрополошки проблем: студија случаја студентских миграција на релацији Србија-Северна Америка награђен је признањем „Боривоје Дробњаковић“ Етнографског музеја у Београду. Докторирала је 2021. године одбранивши докторску дисертацију Феномен „продужене младости“ у Београду: етнолошко-антрополошка анализа. Током студија, учествовала је у програмима размене, обогативши своје академско искуство школовањем у Сједињеним Америчким Државама (Универзитет у Вајомингу, Ларами 2014-2015) и Грчкој (Пантеион универзитет за друштвене и политичке науке, Атина 2019). Била је корисница стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Фонда за младе таленте Републике Србије, Global UGRAD програма Владе Сједињених Америчких Држава и Erasmus + програма Европске уније.

Од 2016. до 2021. године, Катарина Митровић била је ангажована на Одељењу за етнологију и антропологију и Институту за етнологију и антропологију, Филозофског факултета, Универзитета у Београду. Учествовала је у настави на предметима Антропологија света – компаративна религија и Национална етнологија/антропологија – тело и идентитет. Ангажована је на истраживачким пројектима „Идентитетске политике Европске уније: Прилагођавање и примена у Републици Србији“ (177017) и „Антрополошко проучавање Србије – од културног наслеђа до модерног друштва“ (177035). Катарина Митровић учествовала је и на међународним пројектима Shared Cities: Creative Momentum (2017) и The Western Balkans as “double transit” room: Solidarities, boundary drawings and boundary transgressions between migrants and local inhabitants on their way to the EU (2020). Од 2021. године ради у редакцији часописа Антропологија и Anthropological Journal of European Cultures. Поред редовног учешћа на научним скуповима, ауторка је више научних радова у релевантним публикацијама.

Области ужег научног интересовања Катарине Митровић су етнологија и антропологија света, антропологија детињства и младости, урбана антропологија, студије младих и антропологија миграција.

Научни радови

 • Митровић, Катарина М. „Заједно сами: могућности и ограничења зрелог заједничког становања током пандемије ковида 19“. Гласник Етнографског института САНУ 69 (3): 641-656.
 • Mitrović, Katarina M. and Marija Brujić. 2021. “Good Parenting in Post-socialist Serbia: Too Much Parental Care or Too Many Children’s Needs? Anthropological Reflections“. Antropologija 21 (1): 29-46.
 • Митровић, Катарина М. 2021. „Антропологија простора у контексту истраживања феномена ’продужене младости’“. Антропологија 21 (1): 87-112.
 • Наумовић, Слободан, Марија Брујић и Катарина М. Митровић. 2021. „Увод у антропологију фотографије у Србији“. Гласник Етнографског института САНУ 69 (1): 151-171.
 • Митровић, Катарина М. и Ана Дајић. 2018. „Чувари парка“: партиципативно пројектовање и антрополошко промишљање Платоа у Милешевској улици у Београду. Етнолошко-антрополошке свеске (н.с.) 18 (29): 41-60.
 • Митровић, Катарина М. 2018. „Сребрица Кнежевић: оквир научног и наставног бављења етнологијом и антропологијом“. Гласник Етнографског института САНУ 66 (1): 73-88.
 • Митровић, Катарина М. 2017. „Међународна размена студената на релацији Србија-Северна Америка: контекст истраживања“. Гласник Етнографског музеја 81: 59-79.

Излагања на конференцијама и стручним скуповима

 • Mitrović, Katarina M. 2021. “Living with parents: neighborhood as a reason to stay” (abstract). Conference: Balkan Express- Neighbors and neighborhood in the Balkans; Faculty of Humanities, Charles University, Institute of History of the Czech Academy of Sciences, Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Czech Association for Slavic, Balkan and Byzantine Studies, p. 13, Prague, 12-13.11.2021.
 • Mitrović, Katarina M. 2021. “(Re)living the trauma of migration“. Workshop: Beyond Victimhood and Stigmatization: Trauma, Ruptured Memories and Agency in the Context of Global Migration; CeMig (Centre for Global Migration Studies), Adam von Trott Foundation and the University of Göttingen, 4-5.3.2021.
 • Erdei, Ildiko, Marta Stojić Mitrović, Teodora Jovanović and Katarina M. Mitrović. 2020. “Šid borderscapes: memories, experiences and interpretations of borders and refugee movements“. Workshop: The Countries of Former Yugoslavia as ’Double Transit’; Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb, 21-22.8.2020.
 • Mitrović, Katarina M. 2019. “Native Americans and Authenticity” (abstract). Conference: The Concept of Mimesis in Interdisciplinary Perspective, Somló Bódog Association Hungarian National Museum, pp. 43 - 44, Budapest, 1.4 2019.
 • Mitrović, Katarina M. 2019. “Coexistence and Postponed Adulthood: Parents as the Best Roommates” (abstract). Conference: Balkan Express- Living together – Tolerance, Coexistence, Reconciliation; Faculty of Humanities, Charles University, Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences and Institute of History of the Czech Academy of Sciences with the support of the Institute of International Relations, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, p. 19, Prague, 8.-9.11.2019.
 • Митровић, Катарина М. 2018. „Образовни систем и идентитет северноамеричких Индијанаца“ (апстракт). Конференција: Друштво, наука, прогрес: Луис Хенри Морган (1818-1881), Универзитет у Београду, COTA и HoAn, стр.17, Београд, 30.11.2018.
 • Mitrović, Katarina M. 2018. “Keepers of the Park (Čuvari parka): participatory project and anthropological mapping“. SIEF International Summer School: Giving Voice? Facilitating Social and Community Resilience, Portsoy, Scotland, UK, 22-29.6.2018.

Остало

 • Митровић, Катарина М. и Јелена Ћуковић ур. 2018. Прилог са конференције Друштво, наука, прогрес: Луис Хенри Морган (1818-1881). Београд: Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета.