Тијана Хајдуковић

Тијана Хајдуковић

Академска титула: мастер

Научно звање: Истраживач приправник

Тијана Хајдуковић рођена је 1991. године у Вршцу. Године 2014. брани дипломски рад на тему Шверц као неформални облик економије у социјализму: Југословени у Румунији.

Тијана Хајдуковић рођена је 1991. године у Вршцу. Током основних студија занимају је теме попут економије, политичке антропологије, социјализма, материјалне културе али и психоанализе, те 2012. године уписује Уводни курс из аналитичке психологије у организацији Српског аналитичког друштва у Београду. Године 2014. брани дипломски рад на тему Шверц као неформални облик економије у социјализму: Југословени у Румунији. Исте године уписује курс пропедевтика на Факултету за медије и комуникације Унивезитета Сингидунум на Департману за психологију. Године 2015. почиње да стажира у Музеју Југославије, где стиче звање кустоскиње и ради као стручни сарадник на пројекту Југо, моја Југо – гастарбајтерске приче. Исте године уписује и мастер студије на Филозофском факултету, Одељење за етнологију и антропологију, а мастер рад под називом И овде и тамо – концепт „дуплог“ дома ког југословенских гастарбајтера брани 2017. године. На матичном факултету школске 2017/2018 године уписује докторске студије. На докторским студијама одлучује да своја досадашња знања из антропологије и психологије интегрише бавећи се културном условљеношћу депресије на подручју Републике Србије.