Ђурђина Шијаковић

Ђурђина Шијаковић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

Др Ђурђина Шијаковић (Никшић, 1985.) дипломирала је 2009. на Oдељењу за Класичне науке на Филозофском Факултету Универзитета у Београду и на истом oдељењу је докторирала 10.05.2016. на дисертацији „Патња жене у Еурипидовим трагедијама“.

Др Ђурђина Шијаковић (Никшић, 1985.) дипломирала је 2009. на Oдељењу за Класичне науке на Филозофском Факултету Универзитета у Београду и на истом oдељењу је докторирала 10.05.2016. на дисертацији „Патња жене у Еурипидовим трагедијама“.

2005/06. је била стипендиста Задужбине Студеница Конгреса српког уједињења, непрофитне организације Срба у дијаспори. 2009/10. је као стипендиста грчког Министарства просвете и вера похађала курс грчког језика у школи савременог грчког језика при Аристотеловом Универзитету у Солуну, док је љето 2013. провела на Универзитету Сорбона, на интензивном курсу француског језика. Говори енглески, грчки и француски и влада класичним језицима (старогрчким и латинским).

У истраживањима обједињује теме из области класичних наука, хеленске књижевности, антропологије антике, културне антропологије, театрологије, родних студија. Нарочито се занима за религијске, друштвене и културне институције у класичној Атини, феномен античког грчког театра и његову рецепцију у савременом позоришту, филму и књижевности, те антрополошко тумачење античке грчке умјетности (са нагласком на керамику), уз посебно интересовање за родну перспективу.

Од 2010. је запослена у Етнографском институту САНУ у Београду, гдје је као истраживач–сарадник ангажована на пројектима: Стратегије идентитета: савремена култура и религиозност и Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник српске културе“.

Од 2013. води међународну сарадњу института.

Чланци

„Божанство које умире и васкрсава у религијама Старог свијета“, Источник, часопис за веру и културу, број 75-76 (2010), 97-116.

„Есхилови религиозни погледи и схватање правде на примјеру Окованог Прометеја“, Зборник радова са међународног скупа Антика и савремени свет: религија и култура Друштва за античке студије Србије, Београд 2011, 396-406.

„Обликовање болa: античка грчка тужбалица и њен терапеутски аспект“, Гласник Етнографског института САНУ LIX/1 (2011), 71–83.
http://www.etno-institut.co.rs/files/gei/59_1/Sijakovic_GEI_59_1.pdf

„Shaping the Pain: Ancient Greek Lament and Its Therapeutic Aspect“, Bulletin of the Ethnographic Institute SASA LIX (1) (2011), 84–96.
http://www.etno-institut.co.rs/files/gei/59_1/Sijakovic_GEI_59_1en.pdf

„Еурипидове Баханткиње: однос сопства и другости кроз различите форме маске”, Зборник радова са међународног скупа Антика, савремени свет и рецепција античке културе Друштва за античке студије Србије, Београд 2012, 462–485.

“Shaping the Pain: Lamenting of Euripides’, Kakojannis’ and Kiš’ Electra”, Гласник Етнографског института САНУ LX/2 (2012), 139–154.
http://www.etno-institut.co.rs/files/gei/60_2/sijakovic.pdf

Ифигенија у Аулиди: једно читање из перспективе укрштања теорија Жирара и Буркерта”, Зборник радова са међународног скупа Антика и савремени свет: научници, истраживачи и тумачи Друштва за античке студије Србије, Београд 2013, 425–445.

„(Де)конструкција женског тијела у Еурипидовом Хиполиту“, Гласник Етнографског института САНУ, LXI/1 (2013), 59–73.
http://www.etno-institut.co.rs/files/gei/61_1/05%20djurdjina%20sijakovic%20sr.pdf

„Жена у рановизантијском друштву: статус тијела и друштвени статус“, Зборник радова са међународног скупа Антика и савремени свет: тумачење антике Друштва за античке студије Србије, Београд 2014, 457–467.

„᾽Εις ὄρος! Планина и менадизам у Еурипидовим Бакхама“, Зборник Етнографског института САНУ Религија, религиозност и савремена култура, Београд 2014, 201–216.
http://www.etno-institut.co.rs/files/zbornik/30/Sijakovic%20SRB.pdf

„Другост варварке – Медеја Еурипидова и Медеја Велимира Лукића“, Гласник ЕИ САНУ LXII/2 (2014), 181–198.
http://www.etno-institut.co.rs/files/gei/62_2/sijakovic%20srb.pdf

„Свијет се смањује, изучавање историје се шири: Trond Berg Eriksen, Šta je istorija ideja?, sa norveškog prevela Jelena Loma, Loznica: Karpos 2013, (175)“, Гласник ЕИ САНУ LXII/1 (2014), 306–310.
http://www.etno-institut.co.rs/files/gei/62_1/djurdjina%20sijakovic.pdf

Саопштења на конгресима, саветовањима и научним скуповима

„Есхилови религиозни погледи и схватање правде на примјеру Окованог Прометеја“, књига резимеа међународног научног скупа Друштва за античке студије Србије Антика и савремени свет: религија и култура, Београд – Сремска Митровица, 1-3. октобар 2010, 33–34.

„Еурипидове Баханткиње: маска, сопство, другост“, књига резимеа међународног научног скупа Друштва за античке студије Србије Антика, савремени свет и рецепција античке културе, Београд – Сремска Митровица, 9-11. септембар 2011, 35.

„Хеленство и варварство у Медеји Еурипидовој и Медеји Велимира Лукића“, књига резимеа међународног научног скупа Етнографског института САНУ и Градског музеја Вршац Културе и границе, Вршац 6–8. октобар 2011, 99–101.

Ифигенија у Аулиди: једно читање из перспективе укрштања теорија Жирара и Буркерта“, књига резимеа међународног научног скупа Друштва за античке студије Србије Антика и савремени свет: научници, истраживачи и тумачи, Београд – Сремска Митровица, 12–14. октобар 2012, 36–37.

„Рановизантијска жена: тијело и статус у међузависности“, књига резимеа међународног научног скупа Друштва за античке студије Србије Антика и савремени свет: тумачење антике, Београд – Сремска Митровица, 18–20. октобар 2013, 41–42.

„Priča ženske suze“, књига резимеа међународног научног скупа Института за етнологију и фолклористику у Загребу O priči i pričanju, Загреб, 14–16. новембар 2013, 57.

„Slučaj „Žene protiv Euripida": koliko je Atina bila (ne)spremna za velikog tragediografa?“, књига резимеа међународног научног скупа Института за етнологију и фолклористику у Загребу „Tko se zadnji smije, nije shvatio vic": humor u svakodnevnoj komunikaciji, Загреб 19–20. новембар 2015, 33.