Остале конференције

Конференцијe Етнографског института САНУ

Конференцијe Етнографског института САНУ

 

Извештај са Округлог стола
Хуманистика у доба постхуманизма
Између релевантности, потискивања и борбе за опстанак

 

На одржаном Округлом столу закључено је да је систем финансирања науке неадекватан и да не оставља простор научницима да се баве капиталним пројектима од националног значаја.
Основна улога хуманистичких наука је сабирање, анализа и стварање знања, подизање општег нивоа образованости друштва и унапређење културног амбијента. С обзиром на то да већина проблема са којима се суочава савремени свет, па и Република Србија, јесу повезани са културним наслеђем и идентитетом, неговање хуманистичких перспектива које се овим питањима баве, требало би да представља приоритетни задатак националних и државних научних стратегија.
На скуп о овим проблемима, који је отворио председник САНУ Владимир Костић, били су позвани представници представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, али се нису одазвали.

Више на линку: http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sanu-neadekvatno-finansiranje-ugrozava-humanisticke-nauke_785351.html

 

Етнографски институт САНУ вас позива да присуствујете Округлом столу

Хуманистика у доба постхуманизма
Између релевантности, потискивања и борбе за опстанак који ће се одржати 15. децембра

 

Циљеви округлог стола су:

  • Отварање дијалога између научника и креатора научне политике о улози и положају хуманистике у Србији
  • Преиспитивање појма „релевантности“ и налажење одговора на питање – на који начин су хуманистичке дисциплине заиста релевантне?
  • Истицање могућег ангажовања хуманистичких знања у ажним друштвеним процесима – у области социјалне и културне политике, политичких пракси, у области привреде (нпр.туризма), прехрамбене индустрије, здравства.
  • Наглашавање значаја очувања академског нивоа истраживања у области хуманистике, као места на коме се креира, анализира и тумачи култура. Првенствени циљ хуманистичких дисциплина јесте унапређење културног амбијента Републике Србије.
  • Истицање значаја писања и објављивања на српском језику
  • Отварање дијалога у вези са могућим решењима проблема вредновања резултата у области хуманистике.

Уколико сте заинтересовани, позивамо вас да погледате књигу апстраката, као и документ са најавом предстојећег Округлог стола.