Dimitrije Stefanović

Dimitrije Stefanović

Stečeno zvanje: Akademik

Pozicija: Predsednik upravnog odbora

Predsednik upravnog odbora

Članstvo u SANU

Za dopisnog člana izabran 22. 4. 1976.Za redovnog člana izabran 12. 12. 1985.

 

Oblast rada

muzikologija (vizantijska i stara srpska muzika)

 

Školska sprema

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, osnovne studije (germanska grupa, engleski jezik i književnost) i na Muzičkoj akademiji u Beogradu; magistar (1960) i doktor filozofije Oksfordskog univerziteta (1967)

 

Zaposlenje

Muzikološki institut SANU, naučni savetnik, direktor (1979‒ 2001)

 

Funkcije u SANU

Generalni sekretar SANU (29. marta 2007‒7. aprila 2015);sekretar Odeljenja društvenih nauka (od 15. juna 2017);predsednik Stručnog saveta Arhiva SANU; član Stručnog saveta Arhiva SANU u Sremskim Karlovcima

 

Članstvo u odborima

Sentandrejski odbor (od 1976); Odbor za rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika (od 1972); MOO za treći milenijum (od 1982); MOO za proučavanje Kosova (od 1983); MOO za istoriju srpske muzike, predsednik (od 1979); Staroslovenski odbor (od 1982); Odbor za proučavanje nacionalnih  manjina i ljudskih prava

 

Pristupna akademska beseda

„Stara srpska muzika“, Glas / SANU. ODN. 366, 26 (1992) 31‒41.

 

Članstvo u drugim akademijama

JAZU (1986); SAZU (1987)

 

Članstvo u stručnim udruženjima

Izvršni i Upravni odbor Matice srpske, član; Odeljenje za scenske umetnosti i muziku, sekretar (1991‒2004); potpredsednik (15. 5. 2004‒28. 4. 2012)

 

Urednički rad

Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, član redakcije (od 22. 4. 1991)

 

Priznanja i nagrade

Orden Sv. Save I stepena (1990);Orden SR Nemačke – Krst za zasluge sa lentom (1991)

Biografije i bibliografije
Год. / САНУ. 83 (1977) 252‒258; 92 (1986) 417‒419; 102 (1996) 521‒525; 109 (2003) 385‒391.