Katarina Mitrović

Katarina Mitrović

Akademska titula: doktor nauka

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Polja istraživanja: etnologija i antropologija sveta, antropologija detinjstva i mladosti, urbana antropologija, studije mladih, antropologija migracija.

Katarina Mitrović je naučna saradnica u Etnografskom institutu SANU. Rođena je 1991. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu završila je osnovne, master i doktorske studije. Diplomirala je 2015. godine odbranivši diplomski rad na temu Jezik i identitet: odbrana identiteta kroz prizmu indijanskih jezika. Masterirala je godinu dana kasnije, a njen master rad pod nazivom Međunarodna razmena studenata kao antropološki problem: studija slučaja studentskih migracija na relaciji Srbija-Severna Amerika nagrađen je priznanjem „Borivoje Drobnjaković“ Etnografskog muzeja u Beogradu. Doktorirala je 2021. godine odbranivši doktorsku disertaciju Fenomen „produžene mladosti“ u Beogradu: etnološko-antropološka analiza. Tokom studija, učestvovala je u programima razmene, obogativši svoje akademsko iskustvo školovanjem u Sjedinjenim Američkim Državama (Univerzitet u Vajomingu, Larami 2014-2015) i Grčkoj (Panteion univerzitet za društvene i političke nauke, Atina 2019). Bila je korisnica stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Fonda za mlade talente Republike Srbije, Global UGRAD programa Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Erasmus + programa Evropske unije.

Od 2016. do 2021. godine, Katarina Mitrović bila je angažovana na Odeljenju za etnologiju i antropologiju i Institutu za etnologiju i antropologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Učestvovala je u nastavi na predmetima Antropologija sveta – komparativna religija i Nacionalna etnologija/antropologija – telo i identitet. Angažovana je na istraživačkim projektima „Identitetske politike Evropske unije: Prilagođavanje i primena u Republici Srbiji“ (177017) i „Antropološko proučavanje Srbije – od kulturnog nasleđa do modernog društva“ (177035). Takođe, Katarina Mitrović učestvovala je i na međunarodnim projektima Shared Cities: Creative Momentum (2017) i The Western Balkans as “double transit” room: Solidarities, boundary drawings and boundary transgressions between migrants and local inhabitants on their way to the EU (2020). Od 2021. godine radi u redakciji časopisa Antropologija i Anthropological Journal of European Cultures. Pored redovnog učešća na naučnim skupovima, autorka je više naučnih radova u relevantnim publikacijama.

Oblasti užeg naučnog interesovanja Katarine Mitrović su etnologija i antropologija sveta, antropologija detinjstva i mladosti, urbana antropologija, studije mladih i antropologija migracija.

Naučni radovi

 • Mitrović, Katarina M. „Zajedno sami: mogućnosti i ograničenja zrelog zajedničkog stanovanja tokom pandemije kovida 19“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 69 (3): 641-656.
 • Mitrović, Katarina M. and Marija Brujić. 2021. “Good Parenting in Post-socialist Serbia: Too Much Parental Care or Too Many Children’s Needs? Anthropological Reflections“. Antropologija 21 (1): 29-46.
 • Mitrović, Katarina M. 2021. „Antropologija prostora u kontekstu istraživanja fenomena ’produžene mladosti’“. Antropologija 21 (1): 87-112.
 • Naumović, Slobodan, Marija Brujić i Katarina M. Mitrović. 2021. „Uvod u antropologiju fotografije u Srbiji“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 69 (1): 151-171.
 • Mitrović, Katarina M. i Ana Dajić. 2018. „Čuvari parka“: participativno projektovanje i antropološko promišljanje Platoa u Mileševskoj ulici u Beogradu. Etnološko-antropološke sveske (n.s.) 18 (29): 41-60.
 • Mitrović, Katarina M. 2018. „Srebrica Knežević: okvir naučnog i nastavnog bavljenja etnologijom i antropologijom“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 66 (1): 73-88.
 • Mitrović, Katarina M. 2017. „Međunarodna razmena studenata na relaciji Srbija-Severna Amerika: kontekst istraživanja“. Glasnik Etnografskog muzeja 81: 59-79.

Izlaganja na konferencijama i stručnim skupovima

 • Mitrović, Katarina M. 2021. “Living with parents: neighborhood as a reason to stay” (abstract). Conference: Balkan Express- Neighbors and neighborhood in the Balkans; Faculty of Humanities, Charles University, Institute of History of the Czech Academy of Sciences, Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Czech Association for Slavic, Balkan and Byzantine Studies, p. 13, Prague, 12-13.11.2021.
 • Mitrović, Katarina M. 2021. “(Re)living the trauma of migration“. Workshop: Beyond Victimhood and Stigmatization: Trauma, Ruptured Memories and Agency in the Context of Global Migration; CeMig (Centre for Global Migration Studies), Adam von Trott Foundation and the University of Göttingen, 4-5.3.2021.
 • Erdei, Ildiko, Marta Stojić Mitrović, Teodora Jovanović and Katarina M. Mitrović. 2020. “Šid borderscapes: memories, experiences and interpretations of borders and refugee movements“. Workshop: The Countries of Former Yugoslavia as ’Double Transit’; Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb, 21-22.8.2020.
 • Mitrović, Katarina M. 2019. “Native Americans and Authenticity” (abstract). Conference: The Concept of Mimesis in Interdisciplinary Perspective, Somló Bódog Association Hungarian National Museum, pp. 43 - 44, Budapest, 1.4 2019.
 • Mitrović, Katarina M. 2019. “Coexistence and Postponed Adulthood: Parents as the Best Roommates” (abstract). Conference: Balkan Express- Living together – Tolerance, Coexistence, Reconciliation; Faculty of Humanities, Charles University, Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences and Institute of History of the Czech Academy of Sciences with the support of the Institute of International Relations, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, p. 19, Prague, 8.-9.11.2019.
 • Mitrović, Katarina M. 2018. „Obrazovni sistem i identitet severnoameričkih Indijanaca“ (apstrakt). Konferencija: Društvo, nauka, progres: Lewis Henry Morgan (1818-1881), Univerzitet u Beogradu, COTA i HoAn, str. 17, Beograd, 30.11.2018.
 • Mitrović, Katarina M. 2018. “Keepers of the Park (Čuvari parka): participatory project and anthropological mapping“. SIEF International Summer School: Giving Voice? Facilitating Social and Community Resilience, Portsoy, Scotland, UK, 22-29.6.2018.

Ostalo

 • Mitrović, Katarina M. i Jelena Ćuković ur. 2018. Prilog sa konferencije Društvo, nauka, progres: Lewis Henry Morgan (1818-1881). Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.