Tijana Hajduković

Tijana Hajduković

Stečeno zvanje: master

Pozicija: Istraživač pripravnik

Tijana Hajduković rođena je 1991. godine u Vršcu. Godine 2014. brani diplomski rad na temu Šverc kao neformalni oblik ekonomije u socijalizmu: Jugosloveni u Rumuniji.

Tijana Hajduković rođena je 1991. godine u Vršcu. Tokom osnovnih studija zanimaju je teme poput ekonomije, političke antropologije, socijalizma, materijalne kulture ali i psihoanalize, te 2012. godine upisuje Uvodni kurs iz analitičke psihologije u organizaciji Srpskog analitičkog društva u Beogradu. Godine 2014. brani diplomski rad na temu Šverc kao neformalni oblik ekonomije u socijalizmu: Jugosloveni u Rumuniji. Iste godine upisuje kurs propedevtika na Fakultetu za medije i komunikacije Univeziteta Singidunum na Departmanu za psihologiju. Godine 2015. počinje da stažira u Muzeju Jugoslavije, gde stiče zvanje kustoskinje i radi kao stručni saradnik na projektu Jugo, moja Jugo – gastarbajterske priče. Iste godine upisuje i master studije na Filozofskom fakultetu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, a master rad pod nazivom I ovde i tamo – koncept „duplog“ doma kog jugoslovenskih gastarbajtera brani 2017. godine. Na matičnom fakultetu školske 2017/2018 godine upisuje doktorske studije. Na doktorskim studijama odlučuje da svoja dosadašnja znanja iz antropologije i psihologije integriše baveći se kulturnom uslovljenošću depresije na području Republike Srbije.