Svi nаši svetovi. O аntropologiji, nаučnoj fаntаtici i fаntаziji

LJiljаnа Gаvrilović

Svi nаši svetovi. O аntropologiji, nаučnoj fаntаtici i fаntаziji

Godina: 2011.

ISBN: 978-86-7587-064-7

EI SANU 74 Beogrаd 2011.