Мозаик архивске блискости

Љиљана Бубњевић, Драгана Радојичић

Мозаик архивске блискости

Година: 2022.

Мапе и сећања

Драгана Радојичић, Ивана Башић

Мапе и сећања

Година: 2022.

Знано буди. Записи у српским рукописима Сентандрејске збирке

Милеса Стефановић-Бановић

Знано буди. Записи у српским рукописима Сентандрејске збирке

Година: 2021.

Gregorius Palamas and David Disypatos. Scripta minora. Versio Serbica.

Микоња Кнежевић, Милеса Стефановић-Бановић

Gregorius Palamas and David Disypatos. Scripta minora. Versio Serbica.

Година: 2021.

Aрхив и антропологија сећања

Драгана Радојичић

Aрхив и антропологија сећања

Година: 2020.