Direktori

Prethodni direktori Etnografskog instituta SANU bili su: Vojislav Radovanović (1947–1957), Borivoje Drobnjaković (1957–1961), dr Mirko Barjaktarović (1961–1969), akademik Branislav Кojić (1969–1971), akademik Atanasije Urošević (1971–1973), prof. dr Milorad Vasović (1973–1978), prof. dr Petar Vlahović (1978–1982), dr Milka Jovanović i dr Desanka Nikolić (1982–1984), prof. dr Dušan Bandić (1984–1989) i dr Nikola Pantelić (1989–2001). Od 2002. godine radom Instituta rukovodi prof. dr Dragana Radojičić.