Horizonti budućnosti: antropološki i drugi naučni pristupi

Ur. Bojana Bogdanović, Кristijan Obšust

Horizonti budućnosti: antropološki i drugi naučni pristupi

Godina: 2023.

Rod, znanje i moć: istorija, nasleđe i značaj naučnica u Srbiji

Mladena Prelić, Lada Stevanović, Miroslava Lukić Krstanović

Rod, znanje i moć: istorija, nasleđe i značaj naučnica u Srbiji

Godina: 2022.

Propaganda i javni narativi u socijalističkoj Jugoslaviji

Ur. Bojana Bogdanović, Kristijan Obšust

Propaganda i javni narativi u socijalističkoj Jugoslaviji

Godina: 2021.

Naučnice u društvu

Ur. Lada Stevanović, Mladena Prelić, Miroslava Lukić Krstanović

Naučnice u društvu

Godina: 2020.

Prospects for anthropological research in South-East Europe

Ur. Marina Martinova, Ivana Bašić

Prospects for anthropological research in South-East Europe

Godina: 2019.

Nematerijalna kulturna baština Paštrovića

Ur. Zlata Marjanović, Dušan Medin, Davor Sedlarević

Nematerijalna kulturna baština Paštrovića

Godina: 2019.

Pravo na nezaborav

Ur. Gideon Greif, Barry Lituchy, Jovan Ćirić, Dragana Radojičić

Pravo na nezaborav

Godina: 2017.

Religijа, religioznost i sаvremenа kulturа: od mističnog do (i)rаcionаlnog i vice versa

Ur. Aleksandra Pavićević

Religijа, religioznost i sаvremenа kulturа: od mističnog do (i)rаcionаlnog i vice versa

Godina: 2014.

Etnologija Srba u Mađarskoj: stanje i perspektiva

Ur. Pera Lastić, Dragana Radojičić, Mladena Prelić

Etnologija Srba u Mađarskoj: stanje i perspektiva

Godina: 2013.

Kulturnа prožimаnjа: antropološke perspektive

Ur. Srđаn Rаdović

Kulturnа prožimаnjа: antropološke perspektive

Godina: 2013.

Terenska istraživanja: poetika susreta

Ur. Milina Ivanović-Barišić

Terenska istraživanja: poetika susreta

Godina: 2012.

Spomen mesta: istorija, sećanja

Ur. Aleksandra Pavićević

Spomen mesta: istorija, sećanja

Godina: 2009.

Slike kulture nekad i sad

Ur. Zorica Divac, Dragana Radojčić

Slike kulture nekad i sad

Godina: 2008.

Кulturne paralele: svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu

Ur. Dragana Radojičić, Zorica Divac

Кulturne paralele: svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu

Godina: 2008.

Kultura u transformaciji

Ur. Dragana Radojičić

Kultura u transformaciji

Godina: 2007.

Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu

Ur. Dragana Radojičić, Zorica Divac

Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu

Godina: 2006.

Entologija i antropologija: stanje i perspektive

Ur. Dragana Radojičić

Entologija i antropologija: stanje i perspektive

Godina: 2005.

Prilozi proučavanju etničkog identiteta

Ur. Dušan Drljača

Prilozi proučavanju etničkog identiteta

Godina: 1989.

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 19

Ur. Dušan Bandić

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 19

Godina: 1986.

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 17-18

Ur. Dušan Bandić

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 17-18

Godina: 1985.

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 14-16

Ur. Petar Vlahović

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 14-16

Godina: 1984.

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 13

Ur. Petar Vlahović

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 13

Godina: 1981.

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 12

Ur. Petar Vlahović

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 12

Godina: 1981.

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 11

Ur. Petar Vlahović

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 11

Godina: 1981.

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 10

Ur. Petar Vlahović

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 10

Godina: 1980.

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 9

Ur. Petar Vlahović

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 9

Godina: 1979.

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 8

Ur. Mirko R. Barjaktarović

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 8

Godina: 1976.

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 7

Ur. Mirko R. Barjaktarović

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 7

Godina: 1974.

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 6

Ur. Mirko R. Barjaktarović

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 6

Godina: 1973.

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 5

Ur. Dušan Nedeljković

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 5

Godina: 1971.

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 4

Ur. Dušan Nedeljković

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 4

Godina: 1962.

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 3

Ur. Dušan Nedeljković

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 3

Godina: 1960.

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 2

Ur. Vojislav S. Radovanović

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 2

Godina: 1951.

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 1

Ur. Vojislav S. Radovanović

Zbornik radova Etnografskog instituta, knjiga 1

Godina: 1950.