Naučno veće

Dugogodišnji predsednik Naučnog veća Etnografskog instituta SANU bio je akademik Dragoslav Antonijević, a članovi su bili dr Nikola Pantelić, dr Dušan Drljača i dr Ivan Čolović. Od 2011. do 2019. godine predsednica Naučnog veća bila je dr Aleksandra Pavićević. Danas Naučno veće broji 26 doktora nauka (5 naučnih savetnika, 10 viših naučnih saradnika, 9 naučnih saradnika i 2 istraživača saradnika). Naučnim većem predsedava dr Mladena Prelić.