Teodora Jovanović

Teodora Jovanović

Akademska titula: master

Naučno zvanje: Istraživač saradnik

Polja istraživanja: antropologija migracija, angažovana antropologija, antropologija religije, ekonomska antropologija

Obrazovanje/stečena zvanja

2019 stekla zvanje istraživač saradnik Etnografskog instituta SANU

2018 stekla zvanje istraživač pripravnik Etnografskog instituta SANU

2017 odbranila master na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

2016 diplomirala na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Afilijacija

2018 Etnografski institut SANU, Beograd

Projekti

2020 Evropski režim iregulariziranih migracija na periferiji EU: od etnografije do pojmovnika, Institut za etnologiju i folkloristiku (Zagreb)

2018/2019 Multietnicitet, multikulturalnosti, migracije – savremeni procesi (MPNT RS 177027), Etnografski institute SANU

Međunarodne konferencije, naučni skupovi i letnje škole

2019 Contemporary Populism and its Political Consequences: Discourses and Practices in Central and South-Eastern Europe, Beograd, Srbija

2018 Migration on the Western Balkans: From Transit to Reception, Beograd, Srbija

Ostalo

2020 LEt's Talk about drugs – new MEthods of communication with youth, nevladina organizacija „Re Generacija“, projekat Evroazijske mreže za smanjenje štete, Erasmus + KA2

2018 Pristup uslugama među bivšim korisnicima zatvorenih programa zamene igala u Beogradu i Budimpešti, projekat nevladine organizacije „Re Generacija” i „Rights Reporter” fondacije

2017/2018 Izbeglice u gradovima, projekat Fajnštajn međunarodnog centra u okviru Tafts Univerziteta u Bostonu

2016/2017 Cenar za pomoć izbeglicama „Miksalište“, Mikser udruženje, Beograd