Marina Mandić

Marina Mandić

Stečeno zvanje: master

Pozicija: Istraživač saradnik

Marina Mandić je rođena 1987. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završila Mitrovačku gimnaziju. Diplomirala je na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 2013. godine, gde je 2014. godine odbranila i master tezu po...

Marina Mandić je rođena 1987. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završila Mitrovačku gimnaziju. 

Diplomirala je na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 2013. godine, gde je 2014. godine odbranila i master tezu pod nazivom „Crni dijamanti: proučavanje darkerskih subkultura Beograda“. Trenutno je studentkinja doktorskih studija na Odeljenju za etnologiju i antropologiju. Od 2018. godine zaposlena je u Etnografskom institutu SANU. 

Bavi se istraživanjem popularne kulture i horor filma, medicinskom antropologijom, kao i istraživanjem subkultura. 

  • Mandić, Marina. 2016. Sjedinjene države “Zombilenda”: migracije u popularnoj kulturi na primeru epidemije zombija. Etnoantropološki problemi 11 (1): 413–434.
  • Mandić, Marina. 2018. Rađanje živih mrtvaca: karakteristike žanra zombi filma i Romerova vizija apokalipse. Antropologija 18 (3): 173-190.
  • Mandić, Marina. 2019. Između stvarnog i zamišljenog: infektivna oboljenja u kinematografiji na primeru filma Variola Vera. Etnoantropološki problemi 14 (2): 487- 505.

Konferencije:

  • 2014. Filozofski fakultet u Beogradu, učesnica na međunarodnoj studentskoj konferenciji „Border Crossings Students Conference“.

 

Ostalo:

  • 2014. Studentski kulturni centar Beograd, učesnica u predavanju “Antropologija religije: od tradicionalnog ka modernom“, održanog u svrhu promovisanja odeljenja za Etnologiju i antropologiju
  • 2014. „Vikend na Filozofskom fakultetu“, koordinator studentskih klubova u okviru promotivnih aktivnosti
  • 2014. Filozofski fakultet u Beogradu, organizator i koordinator aukcije knjiga u sklopu humanitarnih aktivnosti „Položimo najvažniji ispit u životu“
  • 2015. Studentski kulturni centar Beograd, moderator tribine „They’re coming to get you Barb’ra”, održane u sklopu „Festivala Srpskog Filma Fantastike“
  • 2016. Dom Omladine Beograda, učesnica tribine Foks televizije o serijalu “The Walking Dead”, održane u sklopu festivala Beokon