Marina Mandić

Marina Mandić

Akademska titula: doktor nauka

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Polja istraživanja: popularna kultura, horor film, medicinska antropologija, subkulture.

Marina Mandić je rođena 1987. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završila Mitrovačku gimnaziju.

Diplomirala je na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 2013. godine, gde je 2014. godine odbranila i master tezu pod nazivom „Crni dijamanti: proučavanje darkerskih subkultura Beograda“. Doktorirala je 2021. godine na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na temu „Zamišljanje epidemije: antropološka analiza predstava o zaraznim bolestima u popularnoj kulturi na primeru filmova o zombijima“.

Bavi se istraživanjem popularne kulture i horor filma, medicinskom antropologijom, kao i istraživanjem subkultura.

Konferencije:

  • 2014. Međunarodna studentska konferencija „Border Crossings Students Conference“, Filozofski fakultet, Beograd.

Ostalo:

  • 2015. Tribina „They’re coming to get you Barb’ra”, „Festival Srpskog Filma Fantastike“, Studentski kulturni centar Beograd
  • 2016. Tribina Foks televizije „The Walking Dead”, Beokon, Dom Omladine Beograda,
  • 2019. Naučni kafe o „Igri prestola“, Klub studenata Filozofskog fakulteta
  • 2020. Radio Aparat, emisija „Zvučna etnografija - Epidemije i SARS-CoV-2”.

Mandić, Marina. 2016. „Sjedinjene države „Zombilenda”: migracije u popularnoj kulturi na primeru epidemije zombija”. Etnoantropološki problemi 11 (1): 413–434.

Mandić, Marina. 2018. „Rađanje živih mrtvaca: karakteristike žanra zombi filma i Romerova vizija apokalipse”. Antropologija 18 (3): 173–190.

Mandić, Marina. 2019. „Između stvarnog i zamišljenog: infektivna oboljenja u kinematografiji na primeru filma Variola Vera”. Etnoantropološki problemi 14 (2): 487–505.

Mandić, Marina. 2020. „Karneval užasa: metaforički diskursi zombi šetnje“. Antropologija 20 (1-2): 319–330.

Mandić, Marina. 2021. „Viralna apokalipsa:diskursi širenja i zaustavljanja epidemije na primeru filmskih narativa o zombijima”. Glasnik Etnografskog instituta SANU 69 (3): 675–687.

Mandić, Marina. 2022. „Nemrtvi novi svet: okruženje apokalipse i društveni odnosi usled epidemije zombija”. Glasnik Etnografskog instituta SANU 70 (1): 197-221.