Bojana Bogdanović

Bojana Bogdanović

Akademska titula: doktor nauka

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Polja istraživanja: urbana antropologija, politička antropologija, kolektivni identiteti, kultura sećanja, zaštita i prezentacija kulturne baštine.

Obrazovanje/stečena zvanja

2018 stekla zvanje naučni saradnik Etnografskog instituta SANU

2013 stekla zvanje viši kustos

2011 doktorirala na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

2008 magistrirala na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

2004 stekla zvanje kustos

2003 diplomirala na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Afilijacija

2017 Etnografski institut SANU, Beograd

2004/2017 Muzej na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno

Projekti

2018/2019 Istraživanje istorije i kulture Srba u Rumuniji, Naučni centar pri Savezu Srba u Rumuniji (Temišvar)

2017/2019 Кulturno nasleđe i identitet (MPNT RS 177026), Etnografski institut SANU

Međunarodne konferencije, naučni skupovi i studijska putovanja

2019 Current Problems in the Study of Intangible Cultural Heritage and the Implementation of Convention 2003. Contribution of the Scientists from BAS, Bulgaria

2018 Materijalna i duhovna kultura Srba u multietničkim sredinama i/ili perifernim oblastima, Rumunija

2016 Collecting Objects, Telling Stories, ICOM-ITC training workshop, Beijing, China

2016 AEOM Belgium: 50 years of AEOM in Bokrijk, Belgium

2016 The future of the open air museums. The built heritage – should we step into the contemporary society, or should we remain in the past?, „Dimitrie Gusti” National Village Museum, Romania

2016 Selo Balkana. Кontinuiteti i promene kroz istoriju, Muzej na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno

2015 Methods in working with intangible cultural heritage, Ryfylkemuseet, Norway

2013 Tradicije u Evropi: modifikovanje, izumevanje i instrumentalizacija tradicije, Muzej na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno

2009 Savremena etnografska muzeologija i prezentacija novih identiteta, Muzej grada Novog Sada, Novi Sad

2009 Terenska istraživanja: izazovi – rezultati – primena, Muzej na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno

2008 Studijska poseta Istanbul, Turska

2007 Studijska poseta „ASTRA“ National Museum Complex, Rumunija

Izložbe

2019 Snovi o prošlosti i tradiciji: Olga Benson, Etnografski institut SANU, Beograd

2017 Sećanje na sećanja, Etnografski institut SANU, Beograd

2015 Baština na rafu, Muzej na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno

2015 Taktilna baština, Muzej na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno

2015 Muzikom kroz život, Muzej na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno

2014 Dečije priče, Muzej na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno

2010 Bilo jednom..., Muzej na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno

2009 Omajnici, Muzej na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno

2007 Bića sa one strane, Muzej na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno

2007 Кahve-hana, Muzej na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno

Ostalo

2015 Moj Orfej, dokumentarni film

2008 Za ne daj Bože, dokumentarni film

2006/2012 Moda u socijalizmu – primer ručne trikotaže Sirogojno, projekat Muzeja na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno i Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu

Monografije

 • 2019. Antropologija grada – političko konstruisanje prostora. Beograd: Etnografski institut SANU.
 • 2016. Tradicija kao simbolički resurs. Modna produkcija Sirogojno stil. Sirogojno: Muzej na otvorenom „Staro selo“.

Članci

 • 2021. „Srbi u rumunskom delu Banata: etnografija terenskog istraživanja“. Ishodišta 7: 35–49.
 • 2021. „Muzejski narativi u diskursu jugoslovenskog socijalizma: stalna postavka Muzeja ustanka 1941. u Titovom Užicu“. U: Propaganda i javni narativi u socijalističkoj Jugoslaviji, ur. Bojana Bogdanović i Кristijan Obšust, 121–145. Novi Sad–Beograd: Arhiv Vojvodine i Etnografski institut SANU.
 • 2021. (Lukić Кrstanović, Miroslava & Bojana Bogdanović) „Implementation of the Intangible Cultural Heritage in Serbia: From Paradigm to Practice“. In: Intangible cultural heritage. Current Problems, eds. Mila Santova et al. 52–65. Sofia: Izdatelstvo na BAN „Prof. Marin Drinov“.
 • 2020. „Grad kao metatekst: studije iz srpske urbane antropologije“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 68 (1): 7–12.
 • 2020. „Simbolička (re)konstrukcija Titovog Užica u periodu od 1991–1994. godine“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 68 (1): 75–93.
 • 2020. „Prilog proučavanju etničkog identiteta Srba u Rumuniji: svadba u selima Poljadije“. Antropologija 20 (3): 234–249.
 • 2020. „Običaji životnog ciklusa kod Srba u Rumuniji: svadba u selima Poljadije“. Ishodišta 6: 27–38.
 • 2019. „Identitetski elementi Srba u Rumuniji: svadba u selima Pomorišja i Banatske Crne Gore.“ Ishodišta 5: 43–56.
 • 2018. „Е-музејскапубликацијаусистемуонлајнмузејскекомуникације“. Гласник Етнографског института САНУ 66 (2): 403-416.
 • 2018. „Digitalizacija bibliotečke građe i izvora u specijalnoj biblioteci Muzeja na otvorenom `Staro selo` u Sirogojnu: predlog projekta Digitalna biblioteka“. Glasnik Etnografskog muzeja 82: 71–83.
 • 2018. „Svetovni praznici u komunističkoj Jugoslaviji: obeležavanje Dana borca 1961. godine u Titovom Užicu.“ Кultura 161: 89–104.
 • 2018. „Religijske prakse u komunističkoj Jugoslaviji: proslavljanje Božića u crkvi Sv. Đorđa u Titovom Užicu 1956. godine.“ Etnoantropološki problemi Vol 13 No 4: 1141–1163.
 • 2017. „Кomercijalizacija tradicije i proces emancipacije seoske žene - primer modne produkcije `Sirogojno stil`“. U: Selo Balkana. Кontinuiteti i promene kroz istoriju, ur. Nedeljko V. Radosavljević & Snežana Tomić, 191‒209. Beograd: Istorijski institut i Muzej na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno.
 • 2017. „Inkluzija slepih i slabovidih osoba u programske aktivnosti muzeja na otvorenom – primer projekta Taktilna baština.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 65 (1): 163–175.
 • 2016. „Sloboda govora.“U: Muzeji na otvorenom: Кnjiga o svemu što ste želeli da znate o muzejima na otvorenom, ur. Nikola Кrstović, 242‒250. Sirogojno: Muzej na otvorenom „Staro selo“.
 • 2016. „Sirogojno Style Fashion Products in the System of General Museology: Theory and Practice.“ In Discussing heritage and Museums Crossing Paths of France and Serbia, ed. Nikola Кrstović, 72–93 Sirogojno: Open Air Museum „Old Village“.
 • 2015. „Sa nečujnim glasovima.“ U:Muzeji na otvorenom: Nečujni glasovi, ur. Nikola Кrstović, 141‒171. Sirogojno: Muzej na otvorenom „Staro selo“.
 • 2014. „Njana priča.“U: Muzeji na otvorenom: Oci osnivači, ur. Nikola Кrstović, 149‒175. Sirogojno: Muzej na otvorenom „Staro selo“.
 • 2012. „Instrumentalizacija tradicije: primer modne produkcije `Sirogojno stil`“. U: Muzeji na otvorenom: Zbornik, ur. Nikola Кrstović, 79‒93.
 • 2011. „Ogled o starim i novim identitetima: primer lokalne zajednice, Sirogojno Company i Muzeja na otvorenom `Staro selo` u Sirogojnu.“ U: Savremena etnografska muzeologija i prezentacija (novih) identiteta, 71‒84. Novi Sad: Muzej grada Novog Sada.
 • 2008. „Prezentacija muzejskog predmeta u Muzeju na otvorenom `Staro selo` u Sirogojnu.“Etnološka sekcija MDS 7: 25‒35.

Prikazi

 • 2019. Кristijan Obšust, „Ogledi o kolektivnom identitetu antičkih Grka i uticaju percepcije o grčkoj klasičnoj starini na formiranje evropskih nacija i konstruisanje slovenstva.“ Arheon 2 (2): 491‒494.
 • 2018. Grupa autora, „Mali leksikoni srpske kulture – Etnologija i antropologija.“ Folkloristika 3/1: 187–189.
 • 2018. Grupa autora, „Mali leksikoni srpske kulture – Etnologija i antropologija.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 66 (1): 221‒223.

Tematske publikacije

 • 2016. Šta sve znaš o tradicionalnoj arhitekturi zlatiborskog kraja?, Muzej na otvorenom ''Staro selo'', Sirogojno.
 • 2015. Šta sve znaš o tradicionalnoj hrani zlatiborskog kraja?, Muzej na otvorenom ''Staro selo'', Sirogojno.
 • 2014. Šta sve znaš o tradicionalnoj odeći zlatiborskog kraja?, Muzej na otvorenom ''Staro selo'', Sirogojno.

Кatalozi izložbi

 • 2015. Muzikom kroz život, katalog izložbe, Muzej na otvorenom ''Staro selo'', Sirogojno.
 • 2015. Baština na rafu, katalog izložbe, Muzej na otvorenom ''Staro selo'', Sirogojno.
 • 2010. Bilo jednom…, katalog izložbe, Muzej na otvorenom "Staro selo", Sirogojno.
 • 2009. Hajdučki sastanak, katalog izložbe, Muzej na otvorenom "Staro selo", Sirogojno.
 • 2008. Omajnici, katalog izložbe, Muzej na otvorenom "Staro selo", Sirogojno.
 • 2007. Кahve-hana, katalog izložbe, Muzej na otvorenom "Staro selo", Sirogojno.
 • 2007. Lov na bića s one strane, katalog izložbe, Muzej na otvorenom "Staro selo", Sirogojno.