Miloš Rašić

Miloš Rašić

Akademska titula: doktor nauka

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Rođen je 1991. godine u Zrenjaninu, gde je završi osnovnu i srednju školu. Osnovne studije završio je 2014. godine, na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istom Odeljenju, 2015. godine obranio je...

Rođen je 1991. godine u Zrenjaninu, gde je završi osnovnu i srednju školu. Osnovne studije završio je 2014. godine, na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istom Odeljenju, 2015. godine obranio je i master rad pod nazivom Antropologija plesa: pokladni plesovi kalušara kao marker etničkog identiteta Rumuna u Grebencu (dobitnik je nagrade za najbolji master rad u školskoj 2014/2015. godini). Od 2015. godine student je doktorskih studija etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a bavi se proučavanjem Srba u dijaspori s fokusom na Austriju.

Zaposlen je u Etnografskom institutu SANU, u statusu istraživač-saradnik, na projektu Multietnicitet, multikulturalnost, migracije – savremeni procesi (177027).

Istraživačke teme kojima se bavi su: ples, muzika, migracije, dijaspora i identitet.

Radno iskustvo:

2014 – 2016. – Radio je u Muzeju Jugoslavije, gde je stekao i stručno zvanje – kustos.

2015 – 2016. – Radio je na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao saradnik u nastavi na četiri predmeta.

2016 – danasa – Radi u Etnografskom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, kao istraživač-saradnik

2016 – danas – stručni je saradnik Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo“, gde radi na realizaciji projekta „TradicijaNova“.

Školske 2017/2018. godine, radio je na Katedri za etnomuzikologiju i etnokoreologiju Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, predavajući nekoliko različitih kurseva iz oblasti etnologije i etnokoreologije.

Članstvo u organizacijama:

 • Član je Centra za istraživanje i očuvanje tradicionalnih igara Srbije
 • Član je Etnološkog i antropološkog društva Srbije
 • Član je Studijske grupe za etnokoreologiju, ICTM-a.
 1. Rašić, Miloš. 2016. Antropologija muzike: paradigme i perspektive. Zbornik radova Akademije umetnosti 4: 133-145.
 2. Rašić, Miloš. 2016. 'Praznovanje sopstva': Evropska smotra srpskog folklora kao mesto konstrukcije i komoditizacije identiteta. Etnoantropološki problemi 4: 1005-1026.
 3. Rašić, Miloš. 2016. Da li su antropolozima potrebni muzeji? Antropološka analiza uloge etnologa-antropologa u muzejima. Glasnik Etnografskog muzeja 80: 89-111.
 4. Rašić, Miloš. 2016. Antropologija plesa: analiza pokladnih plesova Rumuna u Grebencu kao markera etničkog identiteta. Zbornik master radova
 5. Rašić, Miloš. 2017. Nematerijalno kulturno nasleđe Makedonaca u Kačarevu između folklora i folklorizma. U Tradicija i sovremenost u Makedoniji i Srbiji, Katerina Petrovska-Kuzmanova (ur.), 191-203. Skopje: Institut za folklor „Marko Cepenkov“
 6. Rašić, Miloš. 2017. Jugoslovenski/srpski klubovi u Beču u istorijskom kontekstu. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXV: 687-703
 7. Rašić, Miloš. 2018. Olivera Mladenović i narodne igre u kontekstu srpske etnologije. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXVI (1): 53-72
 8. Rašić, Miloš. 2018. Turbotronik – studija slučaja Lenhart Tapes-a i Mirjane Raić. Etnoantropološki problemi 13 (4): 951-969.
 9. Antonijević, Dragana i Miloš Rašić. 2018. Amaterske pozorišne predstave srpskih migranata u Beču. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXVI (3): 493-510.

Pojmovi u Leksikonu:

 1. Bašić, Ivana, S. Žakula i Miloš Rašić. Simbol. Mali leksikon srpske kulture – 7o izabranih etnoloških i antropoloških pojmova. Beograd: službeni glasnik i Etnografski institut SANU: 372-379.
 2. Blagojević, Gordana i Miloš Rašić. Ples. Mali leksikon srpske kulture – 7o izabranih etnoloških i antropoloških pojmova. Beograd: službeni glasnik i Etnografski institut SANU: 298-302
 3. Radović, Srđan, M. Tomašević i M. Rašić. Teorije u srpskoj etnologiji. Mali leksikon srpske kulture – 7o izabranih etnoloških i antropoloških pojmova. Beograd: službeni glasnik i Etnografski institut SANU: 394-399
 4. Rašić, Miloš i Ljiljana Gavrilović. Izvori. Mali leksikon srpske kulture – 7o izabranih etnoloških i antropoloških pojmova. Beograd: službeni glasnik i Etnografski institut SANU: 125-129
 5. Trifunović, Vesna i Miloš Rašić. Urbani folklor. Mali leksikon srpske kulture – 7o izabranih etnoloških i antropoloških pojmova. Beograd: službeni glasnik i Etnografski institut SANU: 411-415