Biljаnа Milenković-Vuković

Biljаnа Milenković-Vuković

Naučno zvanje: Dipl. bibliotekar savetnik

Etnolog i dipl. bibliotekаr savetnik. Rođenа u Beogrаdu gde je zаvršilа osnovnu i srednju školu. Diplomirаlа nа Odeljenju zа etnologiju i аntropologiju Filozofskog fаkultetа u Beogrаdu sа temom Etnološke kаrаkteristike mestа Sečnjа u Bаnаtu. Volontir...

Etnolog i diplomirani bibliotekar savetnik. Rođena u Beogradu gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala na Odelјenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu sa temom Etnološke karakteristike mesta Sečnja u Banatu. Volontirala u Etnografskom institutu SANU, a u Biblioteci Etnografskog instituta SANU radi od 1998. godine na poslovima iz bibliotečko-informacione delatnosti. Priređuje personalne i tematske bibliografije, izložbe. Objavlјuje radove iz bibliotekarstva i etnologije. Stručno zvanje viši bibliotekar stekla je 2008. godine, a diplomirani bibliotekar savetnik 2013. godine. Član je Bibliotečkog društva Srbije, sekretar Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije i član u Matičnoj komisiji za dodelu zvanja u visokoškolskim bibliotekama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“. Član je Etnološkog društva Srbije u kome je izabrana u Sud časti za period 2011-2015. Dobitnica je nagrade „Marija Ilić Agapova“ koju dodelјuje Biblioteka grada Beograda, za najbolјeg bibliotekara u 2014. godini. Od 2015. godine glavni i odgovorni urednik časopisa Slovenika : časopisa za kulturu, nauku i obrazovanje u izdanju Filološkog fakulteta u Beogradu i Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji.

Prilozi u publikacijama

2003

Bibliografija izdanja Etnografskog instituta SANU 1947-2003 / Aleksandar Janković, Milina Ivanović-Barišić, Bilјana Milenković-Vuković // Glasnik Etnografskog instituta SANU (Beograd). – ISSN 0350-0861. – Knj. 50–51 (2003), str. [171]–237.

Narodne nošnje na markama = Folk costumes on postage stamps // New Review : JAT Airways (Beograd). – ISSN 0354-6705. – No. 53, [br.] 3 (2003), str. 96 : ilustr. u boji.

2004

Bibliografija prof. dr Đurđice Petrović – 1. deo (1927-2003) // Glasnik Etnografskog instituta SANU (Beograd). – ISSN 0350-0861. – Knj. 52 (2004), str. [335]–355.

2005

Bibliografija izabranih radova o Srbima u Mađarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji i Albaniji // Položaj i identitet Srpske manjine u jugoistočnoj i centralnoj Evropi : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 26-29. novembra 2003 godine / urednik Vojislav Stanovčić. – Beograd : SANU, 2005. Str. [443]–496. – (Naučni skupovi / SANU ; knj. 109. Odelјenje društvenih nauka. Međuodelјenski odbor za proučavanje nacionalnih manjina i lјudskih prava, ISSN 0354-4850 ; knj. 25). ISBN 86-7025-388-7

Literatura / [saradnik na bibliografiji Biljana Milenković-Vuković] // Politika žrtve na Kosovu : identitet žrtve kao primarni diskurzivni cilj Srba i Albanaca u upornom sukobu na Kosovu / Helena Zdravković. – Beograd : Srpski genealoški centar, 2005. Str. [257]– 281. – (Etnološka biblioteka ; knj. 17). ISBN 86-83679-24-1

2006

Etnografska građa u delu Jovana Miškovića – 1. deo / Bilјana Milenković-Vuković, Lasta Đapović // Glasnik Etnografskog instituta SANU (Beograd). – ISSN 0350-0861. – Knj. 54 (2006), str. 445– 473.

Izabrana bibliografija / [saradnik na bibliografiji Biljana Milenković-Vuković] // Srpsko selo : društvene i kulturne promene u seoskoj zajednici : (1952–1987) / Džoel M. Halpern. – Beograd : Srpski genealoški centar, 2006. Str. [365]–369. – (Etnološka biblioteka ; Posebna izdanja ; knj. 2). ISBN 86-83679-17-9

2007

Bibliografija izdanja Etnografskog instituta SANU (2003–2007) / Bilјana Milenković-Vuković, Aleksandar Janković // Glasnik Etnografskog instituta SANU (Beograd). – ISSN 0350-0861. – Knj. 55, sv. 2 (2007), str. 241–283.

Bibliografija književnih priloga / [saradnik na bibliografiji Biljana Milenković-Vuković] // Srbija pod turskom vlašću : 1459– 1804 / Olga Zirojević. – 2. pregledano i ilustrovano izdanje. – Beograd : Srpski genealoški centar, 2007. Str. [329]–333. – (Etnološka biblioteka ; knj. 21). ISBN 86-83679-31-7

Izvori i literatura [saradnik na bibliografiji Biljana Milenković-Vuković] // Srpska etnologija i marksizam : naučno delo Špire Kulišića / Gordana Gorunović. – Beograd : Srpski genealoški centar : Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007. Str. [333]–348. – (Etnološka biblioteka ; knj. 22). ISBN 978-86-83679-37-9

Etnološke raziskave identitete : Srbi v Sloveniji in Slovenci v Srbiji // Bilten : društvo Slovenaca "Sava" u Beogradu = Bilten : društvo Slovencev " Sava" v Beogradu. – ISSN 1452-9092. – Letnik 5, štev. 9 (2007), str. 1– 2.

ISSN – mednarodna standardna številka za serijske publikacije // Bilten : društvo Slovenaca "Sava" u Beogradu = Bilten : društvo Slovencev" Sava" v Beogradu. – ISSN 1452-9092. – Letnik 5, štev. 9 (2007).

Literatura i izvori / [priredila Biljana Milenković-Vuković] // Žensko : etnografski aspekti društvenog položaja žene u Srbiji / Miroslava Malešević. – Beograd : Srpski genealoški centar, 2007. Str. [251–262. – (Etnološka biblioteka ; knj. 25). ISBN 978-86-83679-45-4

Literatura / [saradnik na bibliografiji Biljana Milenković-Vuković] // Okultuzam ovde i sada : magija, religija i pomodni kultovi u Beogradu / Lidija Radulović. – Beograd : Srpski genealoški centar : Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007. Str. [265] – 271. – (Etnološka biblioteka ; knj. 29). ISBN 978-86-83679-38-6

Kulturni in znanstveni stiki - Srbi in Slovenci med 19. in 21. stoletjem : novi bilateralni projekt (2007-2009) // Bilten : društvo Slovenaca "Sava" u Beogradu = Bilten : društvo Slovencev " Sava" v Beogradu. – ISSN 1452-9092. – Letnik 5, štev. 10 (2007).

2008

Bibliografija : Etnološke sveske I – XI (1978-1990) // Etnološke sveske : časopis Etnološkog i antropološkog društva Srbije (Beograd). – ISSN 0351-0190. – Br. 12 (Nova serija) (2008), str. 151–183. http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/9_EAS_12_Milenkovi%C4%87_153-185.pdf

Etnografska građa u delu Jovana Miškovića – 2. deo / Bilјana Milenković-Vuković, Lasta Đapović // Glasnik Etnografskog instituta SANU (Beograd). – ISSN 0350-0861. – Knj. 56, sv. 1 (2008), str. 253–286.

2009

Bibliografija: etnološka/antropološka naučna produkcija u periodu tranzicije // Glasnik Etnografskog instituta SANU (Beograd). – ISSN 0350-0861. – Knj. 57, sv. 1 (2009), str. 287–313. http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/534/478

Prva srbsko-slovenska znanstvena konferenca: (mednarodna znanstvena konferenca, Muzej "Stara vas" Sirogojno, 31. 8. – 3. 9. 2009) // Bilten : društvo Slovenaca "Sava" u Beogradu = Bilten : društvo Slovencev " Sava" v Beogradu. – ISSN 1452-9092. – Letnik 7, štev. 14 (2009).

2010

Slovenci u Srbiji. Bibliografija sa anotacijama (Slovenians in Serbia: Bibliography with Annotations) // Traditiones (Ljubljana). – ISSN 0352-0447. – Knj. 39, št. 1 (2010), str. 283–320. DOI : 10.3986/Traditio2010390120 https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1044

2011

Bibliografija radova o tradicionalnoj kulturi i folkloru u Glasniku Etnografskog instituta SANU – 50 knjiga / Bilјana Milenković-Vuković, Sunčica Glišić, Jasna Čanković // Glasnik Etnografskog instituta SANU (Beograd). – ISSN 0350-0861. – Knj. 59, sv. 1 (2011), str. 165–238. DOI: 10.2298/GEI1101165M

http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/454/399

Literatura i izvori / [saradnik na bibliografiji Biljana Milenković-Vuković] // Ima li nacija na planeti Ribok?: ogledi o politikama identiteta / Miroslava Malešević. – Beograd : Srpski genealoški centar, 2011. Str. [295]–312. – (Etnološka biblioteka ; knj. 49). ISBN 978-86-83679-66-9

2012

Bibliografija radova o folkloru, tradicionalnoj i popularnoj kulturi u Zborniku radova Etnografskog instituta SANU (1–25) Sunčica Glišić, Bilјana Milenković-Vuković, Jasna Čanković // Glasnik Etnografskog instituta SANU (Beograd). – ISSN 0350-0861. – Knj. 60, sv. 1 (2012), str. 121–141. DOI: 10.2298/GEI110916001G

http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/424/361

2013

Bibliografija: dr Dobrila Bratić (1953-2009) // Glasnik Etnografskog instituta SANU (Beograd). – ISSN 0350-0861. – Knj. 61, sv. 2 (2013), str. 211–220. DOI:

10.2298/GEI1302211M http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/371/312

Bibliografija: Dr Dobrila Bratić (1953–2009) / Biljana Milenković-Vuković // Gluvo doba : predstave o noći u narodnoj religiji Srba. Drugo izdanje / Dobrila Bratić, urednik Ivan Čolović. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2013. – Str. 247–256. ISBN 978-86-7562-118-8

2014

Bibliografija dr Olivere Mladenović (1914–1988) : povodom stogodišnjice rođenja // Glasnik Etnografskog instituta SANU (Beograd). – ISSN 0350-0861. – Knj. 62, sv. 2 (2014), str. 251–287. DOI: 10.2298/GEI1402251M http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/320/261

Delatnost slovenačkih udruženja u Beogradu (1921–2014) / Bojana Vuković, Bilјana Milenković-Vuković // Etnološko-antropološke sveske : časopis Etnološko-antropološkog društva Srbije (Beograd). – ISSN 1821-372. – Br. 24 (2014), str. 45–67.

http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/a8996f94c2e74b42b9e2b3fff21e8d69.pdf

Registar / Bilјana Milenković-Vuković // Kosovo i Metohija u izdanjima Etnografskog instituta SANU (1951-1998) / priredila Dragana Radojičić ; [prevod na engleski Dragana Stevanović]. – Beograd : Etnografski muzej : Etnografski institut SANU, 2014. – Str. 423–465.

Strokovna in znanstvena konferenca v Ljubljani in Teden kulture v Novem mestu // Bilten : društvo Slovenaca "Sava" u Beogradu = Bilten : društvo Slovencev " Sava" v Beogradu. – ISSN 1452-9092. – Letnik 12 štev. 23 (2014).

2015

Znameniti Slovenci u Beogradu. 2 / tekst u katalogu Biljana Milenković-Vuković, prevod na slovenački Maja Đukanović ; fotografija Marija Vauda, Nikola Pilipović. – Beograd : Društvo Slovenaca u Beogradu – Društvo Sava, 2015. – 28 str. : ilustr. ISBN 978-86-919051-0-1

2016

Biblioteke naučnoistraživačkih instituta i ustanova: zakonodavni okvir i praksa / Bilјana Milenković-Vuković, Milica Ševkušić // Čitalište: naučni časopis za teoriju i praksu bibliotekarstva (Pančevo). – ISSN 2217-5563. Br. 29 (2016), str. 18–29. https://citaliste.rs/casopis/br29/milenkovic_biljana.html

Deset deseteraca Janeza Vrhovca / Mladena Prelić, Biljana Milenković Vuković // Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje (Beograd). – ISSN 2466-2852. – Br. 2 (2016), str. 127–145. http://slovenci.rs/mladena-prelic-i-biljana-milenkovic-vukovic-deset-deseteraca-janeza-vrhovca/

Miloš Štibler in njegova publicistika z zbrano bibliografijo / Goranka Kreačič, Biljana Milenković Vuković // Arhivi: glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije (Ljubljana). – ISSN 0351-2835. – Let. 39, št. 2 (2016), str. 231–247. http://www.arhivsko-drustvo.si/wp-content/uploads/Arhivi_p/Arhivi-2016-%C5%A1t.-2.pdf

Znameniti Slovenci u Beogradu. 3 / tekst u katalogu Biljana Milenković-Vuković, prevod na slovenački Maja Đukanović ; fotografija Marija Vauda, Nikola Pilipović. – Beograd : Društvo Slovenaca u Beogradu – Društvo Sava, 2016. – 27 str. : ilustr. ISBN 978-86-919051-1-8

2017

Bibliografija Godišnjaka matice drežničke : časopisa za nauku, kulturu, književnost i umetnost 1 ̶ 10 (2007 ̶ 2016) // Godišnjak matice drežničke : časopis za nauku, kulturu, književnost i umetnost (Bajmok). – ISSN 1820-631X. – Br. 11, str. 89–126.

Izdavaštvo / Bilјana Milenković-Vuković i Mladena Prelić // Leksikon Etnologija i antropologija : 70 izabranih pojmova. – Beograd : Službeni glasnik : Etnografski institut SANU, 2017, str. 130–147. ISBN 978-86-519-2080-9

Znameniti Slovenci u Beogradu. 4 / tekst u katalogu Biljana Milenković-Vuković, prevod na slovenački Tanja Tomazin ; fotografija Marija Vauda, Nikola Pilipović, Majda Sikošek. – Beograd : Društvo Slovenaca u Beogradu – Društvo Sava, 2017. – 27 str. : ilustr. ISBN 978-86-919051-2-5

2019

Olga Benson : životna priča zaboravlјene umetnice / Bilјana Milenković Vuković // Snovi o prošlosti i tradiciji : Olga Benson / Ljilјana Gavrilović, Bilјana Milenković Vuković. – Beograd : Etnografski institut SANU, 2019. Str. 8-68 : ilustr. ISBN 978-86-7587-099-9

Izložbe

1998

Izložba izdavačke delatnosti Etnografskog instituta SANU // Međunarodni naučni skup Etnički odnosi Srba sa drugim narodima i etničkim zajednicama, Beograd 1998.

2001

Izložba izdavačke delatnosti Etnografskog instituta SANU // Međunarodni naučni skup Običaji životnog ciklusa u gradskoj sredini, Beograd 2001.

2003

Izložba izdavačke delatnosti Etnografskog instituta SANU // Naučna konferencija Tradicionalno i savremeno u kulturi Srba, Beograd 2003.

Tematska izložba // Položaj i identitet srpske manjine u jugoistočnoj i centralnoj Evropi, Beograd, SANU 2003.

2005

Izdavačka produkcija Etnografskog instituta SANU, Odelјenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Etnografskog muzeja // Konferencija Etnologija i antropologija: stanje i perspektive, Beograd 2005.

Izložba publikacija Etnografskog instituta SANU i etnološkog odelјenja Muzeja u Zrenjaninu // Međunarodni naučni skup Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu u Srbiji i Bugarskoj, Zrenjanin 2005.

2007

Izložba izdavačke delatnosti Etnografskog instituta SANU // Međunarodni naučni skup Slike kulture nekad i sad, Kruševac 2007.

2008

Izložba odabranih slovenačkih publikacija iz fonda biblioteke Društva Sava // Društvo Slovenaca u Beogradu – Društvo Sava, Beograd, 13. februar 2008.

2009

Tematska izložba knjiga Biblioteke Etnografskog instituta SANU // Terenska istraživanja, međunarodna naučna konferencija, Sirogojno, 31. avgust – 3. septembar 2009.

2010

Izložba izdanja Etnografskog instituta SANU i radova o Srbima u Mađarskoj iz biblioteke Instituta, kao i srpskih etnografskih izdanja u Mađarskoj // Naučni skup Etnologija Srba u Mađarskoj: stanje i perspektive, Budimpešta, 19–20. novembar 2010.

2012

Izložba restaurirane stare i retke knjige iz posebih fondova Etnografskog instituta SANU // Konferencija Društvene i humanističke nauke pred izazovima postdisciplinarnosti tržišta, Beograd, oktobar 2012. godine.

2014

Izložba publikacija o migracijama // Okrugli sto. Naučno istraživanje migracija u Srbiji: problemi i inicijative, Beograd, decembar 2014.

2015

Izložba Znameniti Slovenci u Beogradu 2 / rukovodilac projekta i autor kataloga izložbe Bilјana Milenković-Vuković, Beograd : Ustanova kulture „Parobrod“ : Društvo Sava ; Ruše (Maribor) : Glazerjevi dnevi, 2015–2016.

2016

Izložba Znameniti Slovenci u Beogradu 3 / rukovodilac projekta i autor kataloga izložbe Bilјana Milenković-Vuković, Beograd : Društvo Sava : Opština Stari grad, 2016.

2017

Izložba Znameniti Slovenci u Beogradu 4 / rukovodilac projekta i autor kataloga izložbe Bilјana Milenković-Vuković, Beograd : Društvo Sava, 2017.

Izložba crteža i izdanja Etnografskog instituta SANU i Muzeja na otvorenom „Staro selo“ / Petrija Jovičić i Bilјana Milenković Vuković, Sirogojno : Muzej na otvorenom „Staro selo“, 2017.

2018

Virtuelna izložba Tihomir Đorđević : 150 godina od rođenja / tekst Bilјana Milenković Vuković i Sunčica Glišić, Beograd : Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković : Etnografski institut SANU, 2018. http://www.unilib.rs/izlozbe/tihomir_djordjevic/index.html

2020

Izložba Naučnice u društvu // Naučna konferencija Naučnice u društvu, Beograd : SANU, februar 2020.

Predavanja i učešće na naučnom skupu

2014

Revizija i otpis: iskustva iz prakse / predavač Bilјana Milenković-Vuković // Matematički institut SANU, 21. mart 2014.

Stogodišnja izdavačka produkcija beogradskih Slovenaca / Maja Đukanović, Biljana Milenković-Vuković // Međunarodni naučni skup Poklicne migracije in priseljenska/manjšinska kulturna produkcija v državah jugoslovanskega prostora, Ljubljana 19. i 20. jun 2014.