Dejan Petković

Dejan Petković

Akademska titula: мaster

Naučno zvanje: Istraživač pripravnik

Polja istraživanja: antropologija religije, novi religijski pokreti/koncepti, orijentalizam, budizam

Obrazovanje i stečena zvanja

2023. godine izabran u zvanje istraživača pripravnika na Etnografskom institutu.

2022. godine upisao doktorske studije na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

2022. godine završio master interdisciplinarne studije pri Univerzitetu u Beogradu, smer „Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama“.

2018. godine završio osnovne studije na Filološkom fakultetu, katedra za orijentalistiku, smer „Japanski jezik, književnost, kultura“.

Konferencije

2023. godine učestvovao na osmoj međunarodnoj sociološko-religiološkoj konferenciji „Religious Education and Religiosity of Young People“ na Srebrnom jezeru u organizaciji Instituta društvenih nauka i Centra za empirijska istraživanja religije

2022. godine učestvovao na sedmoj međunarodnoj sociološko-religiološkoj konferenciji „Religion in the Global Crisis of Late Modernity“ na Srebrnom jezeru u organizaciji Instituta društvenih nauka (Foruma za religijska pitanja i Centra za sociološka i antropološka istražavanja)

Petković, D. (2022). Results of Qualitative Research of Buddhist Community in Serbia. Todorović, D., Matić, Z., Blagojević, M. (Eds.). (2022). Religion in late modern society: (a thematic collection of papers of international significance). Yugoslav Association for the Scientific Study of Religion (YSSSR); Committee of education and culture of the Diocese of Požarevac and Braničevo.