Sanja Zlatanović

Sanja Zlatanović

Stečeno zvanje: doktor nauka

Pozicija: Viši nаučni sаrаdnik

Sanja Zlatanović (1972) je viša naučna saradnica Etnografskog instituta SANU. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Odelјenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ona je bila stipendistkinja Ministarstv...

Sanja Zlatanović (1972) je viša naučna saradnica Etnografskog instituta SANU. 

Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Odelјenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ona je bila stipendistkinja Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije (1996–1999) u Etnografskom institutu SANU, gde je kao istraživačica zaposlena od 1999. godine. Sarađivala je na većem broju domaćih i međunarodnih naučnih projekata. Sada je angažovana na projektima: Multietnicitet, multikulturalnost, migracije – savremeni procesi, koji pri EI SANU finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (od 2011) i Dinamika svakodnevnog života i lјudska mobilnost u Srbiji i Bugarskoj, koji se realizuje u okviru međuakademijske saradnje EI SANU i Instituta za etnologiju i folkloristiku sa Etnografskim muzejem Bugarske akademije nauka (2017–2019). Rukovodi bilateralnim projektom Slovačka zajednica u Srbiji: aktuelni društveni i politički procesi u sklopu međuakademijske saradnje EI SANU i Instituta za političke nauke Slovačke akademije nauka (2017–2019).

Sanja Zlatanović je dva puta bila stipendistkinja u okviru Nacionalnog stipendijskog programa Slovačke Republike i gostujuća istraživačica u Institutu za etnologiju Slovačke akademije nauka (2015) i Institutu za političke nauke Slovačke akademije nauka (2019). Članica je Udruženja folklorista Srbije i međunarodnih udruženja Gypsy Lore Society European Academic Network on Romani Studies. Članica je redakcija časopisa Folkloristika European Journal of Transformation Studies

Sanja Zlatanović je objavila dve monografije i više od pedeset naučnih radova. Nјena sadašnja istraživačka interesovanja usredsređena su na politike identiteta, etniciteta, migracije, metodologiju etnologije i antropologije.

MONOGRAFIJE:

 • Zlatanović, Sanja. 2018. Etnička identifikacija na posleratnom području: srpska zajednica jugoistočnog Kosova [Ethnicity in a Post-War Region: The Serbian Community of Southeast Kosovo]. Belgrade: Institute of Ethnography SASA, Special Editions 88, pp. 361 /in Serbian/
 • Zlatanović, Sanja. 2003.  Svadba – priča o identitetu: Vranje i okolina [The Wedding – a Story of Identity]. Belgrade: Institute of Ethnography SASA, Special Editions 47, pp. 180 + XIX. /in Serbian/

 

UREDJIVANjE PUBLIKACIJA:

 • Zlatanović, Sanja & Marušiak,Juraj (eds.). 2019. Istraživanje migracija [Researching of migration]. In: Bulletin of the Institute of Ethnography SASA LXVII/3, Belgrade (in print).
 • Zlatanović, Sanja (ed.). 2015. Grad u Srbiji i Bugarskoj: komparativno iščitavanje aktuelnih procesa [The Town in Serbia and Bulgaria: a Comparative Reading of Current Processes]. In: Bulletin of the Institute of Ethnography SASA LXIII/1:  9–119, Belgrade.

 

NAUČNI RADOVI:

 • Zlatanović, Sanja. 2017. Approaching preferred identity: ‘Serbian Gypsies’ in post-war Kosovo, Romani Studies 27/2: 147–172. (Liverpool University Press)
 • Zlatanović, Sanja & Marušiak, Juraj. 2017. ‘Povratna’ migracija vojvođanskih Slovaka i pitanje pripadnosti, Glasnik Etnografskog instituta SANU LXV/3: 653–668.
 • Прелич, Младена & Златанович, Саня. 2016. Интеркультурность и локальная идентичность: пример села Бело-Блато (Воеводина, Сербия). В: Европа меньшинств – меньшинства в Европе: Этнокультурные, религиозные и языковые группы (М. Е. Кабицкий, М. Ю. Мартынова, ред.), 234–250. Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклaя, Россисйкая академия наук, Москва.
 • Zlatanović, Sanja. 2015. Metodološki i epistemološki izazovi istraživanja koetničkih migracija na posleratnom terenu, Glasnik Etnografskog instituta SANU LXIII/3: 537–550.
 • Zlatanović, Sanja. 2015. Grad u Srbiji i Bugarskoj: komparativno iščitavanje aktuelnih procesa. Uvod u temat, Glasnik Etnografskog instituta SANU LXIII/1: 9–17.
 • Zlatanović, Sanja. 2014. Kakav je odnos etničke i verske identifikacije u posleratnom kontekstu? Terenska istraživanja srpske zajednice na jugoistoku Kosova. U: “Etnos”, religija i identitet: naučni skup u čast Dušana Bandića (Lidija B. Radulović, Ildiko Erdei, ur.), 135–146. Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 • Zlatanović, Sanja. 2014. Srpska zajednica Kosovskog Pomoravlјa u kaleidoskopu terenske folkloristike, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 80: 113–125. Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 • Златанович, Саня. 2014. Дискурс послевоенной повседневности: сербский анклав в городе Гнилане (Косово). В: Малые города — большие проблемы. Социальная антропология малого города (М. Е. Кабицкий, О. Ю. Ар­тё­мова, М. Ю. Мар­ты­нова, ред.), 49–72. Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Россисйкая академия наук, Москва.
 • Zlatanović, Sanja. 2013. Srpska zajednica u Gnjilanu: diskurs nostalgije urbane enklave, Glasnik Etnografskog instituta SANU LXI/2: 67–82.
 • Zlatanović, Sanja. 2013. Propustlјivost granice: Srbi / "Srpski Cigani" u enklavi Vitina, Teme 37/3: 1079–1099. Univerzitet u Nišu.
 • Zlatanović, Sanja. 2012. Svadba, tradicionalni ženski kostim i identitetski diskursi srpske zajednice jugoistočnog Kosova, Glasnik Etnografskog instituta SANU LX/2: 89–105.
 • Zlatanović, Sanja. 2011. Family in the Post-War Context: The Serbian Community of Southeast Kosovo, Ethnologia Balkanica 15: 227–250. LIT Verlag, Berlin.
 • Zlatanović, Sanja. 2011. Diskurzivno oblikovanje "drugih": srpska zajednica jugoistočnog Kosova u posleratnom kontekstu, Glasnik Etnografskog instituta SANU LIX/2: 79–99.
 • Zlatanović, Sanja. 2011. Comunitatea sârbească din sud-estul provinciei Kosovo în contextul postbelic. In: Minoritar în Europa: istorie, memorie, destin (Elena Rodica Colta, ed.), 187–199. Complexul Muzeal Arad.
 • Zlatanović, Sanja. 2010. Transfer i kontratransfer u etnografskim istraživanjima, Glasnik Etnografskog instituta SANU LVIII/1: 129–139.
 • Zlatanović, Sanja. 2010. Djorgovcii, între identitatea romă şi cea sârbească. In: Teme în antropologia socială din Europa de sud est: Volum dedicat memoriei Profesorului Paul Stahl (Stelu Şerban, ed.), 308–332. Paideia, Bucureşti.
 • Zlatanović, Sanja. 2009. Književno delo Bore Stankovića i Vranje: identitetske strategije, diskursi i prakse, Glasnik Etnografskog instituta SANU LVII/1: 51–69.
 • Zlatanović, Sanja. 2008. The Literary Opus of Bora Stanković and the Construction of a Local Identity, Ethnologia Balkanica 12: 147–166. LIT Verlag, Berlin.
 • Zlatanović, Sanja. 2008. Power of Categorization: Natives and Incomers in Southeastern Kosovo, Bulletin of the Institute of Ethnography SASA LVI/2: 133–147.
 • Zlatanović, Sanja. 2008. Romski kurban u pet slika, U: Krvna žrtva: transformacije jednog rituala (Bilјana Sikimić, ur.),67–98. Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja, knj. 108, Beograd.
 • Златанович, Саня. 2008. Жизнь под протекторатом. В: Наша повседневная жизнь: Антроплогические исследования ученых России и Сербии (Марина Мартинова, Драгана Радоичич, ред.), 57–69. Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, Россйский университет дружбы народов, Москва.
 • Zlatanović, Sanja. 2008. Starosedeoci i doseljenici: međugrupne percepcije u posleratnom diskursu. U: Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji (Saša Nedeljković, ur.), 109–126. Baštinik, Kruševac.
 • Zlatanović, Sanja. 2008. Letnica: slika prevazilaženja religijskih granica i njeni ostaci. U: Slike kulture nekad i sad (Zorica Divac, ur.), 179–191. Zbornik Etnografskog instituta SANU 24, Beograd 2008.
 • Zlatanović, Sanja. 2008. Kurban za sajbijata: redefiniranje na religiskiot identitet na Romite, Kulturen život: spisanie za kultura, umetnost, opštestveni prašanja  3-4/2008: 56–69. (Skopje)
 • Zlatanović, Sanja. 2007. The Roma of Vranje: kurban with five faces. In: Kurban in the Balkans (Biljana Sikimić, Petko Hristov, eds.), 51–86. Institute for Balkan Studies of SASA, Special Editions 98, Belgrade.
 • Zlatanović, Sanja. 2007. Pregovaranje o identitetu: Romi koji to i jesu i nisu. U: Položaj nacionalnih  manjina u Srbiji (Vojislav Stanovčić, ur.), 639–647. Odelјenje društvenih nauka SANU, knj. 30, Međuodelјenjski odbor za proučavanje nacionalnih manjina i lјudskih prava SANU, Beograd.
 • Zlatanović, Sanja. 2007. Djorgovci: skica za portret podelјenog identiteta. U: Društvene nauke o Romima u Srbiji (Ljubomir Tadić, Goran Bašić, ur.), 187–203. Odelјenje društvenih nauka SANU, knj. 29, Komisija za proučavanje života i običaja Roma, Beograd.
 • Zlatanović, Sanja. 2007.Svadba i konstruisanje identiteta, U: Kultura u transformaciji (Dragana Radojičić, ur.), 35–45. Zbornik Etnografskog instituta SANU 23, Beograd.
 • Zlatanović, Sanja. 2006. Djorgovci: An Ambivalent Identity, Romani Studies 16/2: 133–151. (Liverpool University Press)
 • Zlatanović, Sanja. 2006. Put do Tokija: etnonacionalizam u Vranju od 1999. godine. U: Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu (Zorica Divac, ur.), 357–370. Zbornik Etnografskog instituta SANU 22, Beograd.
 • Zlatanović, Sanja. 2005. Svakodnevica u enklavi, Glasnik Etnografskog instituta SANU LIII: 83–92.
 • Златанович, Саня. 2005. Картина Запада в анклаве. В: В поисках "западного" на Балканах (Ирина Седакова, Татјана Цивьян, ред.), 162– 166. Балканские чтения 8, Институт славяноведения, Россисйкая академия наук, Москва.
 • Zlatanović, Sanja. 2005. Ratna svakodnevica: enklava Vitina na Kosovu i Metohiji. В: Всекидневната култура на Българите и Сърбите в постсоциалистическия период (Радост Иванова, ур.), 239–245. Етнографски институт с музей БАН, София.
 • Zlatanović, Sanja. 2004. "Šopovi" u Kosovskom Pomoravlјu. U: Skrivene manjine na Balkanu(Bilјana Sikimić, ur.), 83–93. Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja, knj. 82, Beograd.
 • Zlatanović, Sanja. Vasilica i samoodređenje Roma, Glasnik Etnografskog instituta SANU LII: 155–164.
 • Zlatanović, Sanja. 2004. U potrazi za izgublјenim kontekstom: lazarice u Prizrenu, Izbegličko Kosovo (Bilјana Sikimić, ur.), 11–18.Liceum 8, Univerzitet u Kragujevcu i Centar za naučna istraživanja SANU.
 • Zlatanović, Sanja. 2003. Celebration of Vasilica in Vranje. In: Roma Religious Culture (Dragoljub B. Djordjević, ed.), 93–97. YSSSR X, Niš.
 • Zlatanović, Sanja. 2002. "Zasevka" u svadbi Roma, Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i medija 103/104: 194–202. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd.
 • Zlatanović, Sanja. 2002. Savremena svadba – priča o identitetu. U: Običaji životnog ciklusa u gradskoj sredini (Zorica Divac, ur.), 291–301. Etnografski institut SANU, Posebna izdanja, knj. 48, Beograd.
 • Zlatanović, Sanja. 2002. "Sve je bilo kao u staro Vranje" – svadba i promišljanje identiteta u periodu tranzicije. U: Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Bаlkana (Ljubiša Mitrović, Dragoljub B. Djordjević, Dragan Todorović, ur.), 231–236. Centar za balkanske studije I i JUNIR IX, Niš.
 • Zlatanović, Sanja. 2001. Romany Wedding Ritual in the Vranje Region of Serbia, In: The minorities at the turn of millennium (chances, possibilities, challenges), Lectures of VIIth International Conference on Ethnographic Nationality Research,149–154. Békéscaba – Budapest.
 • Zlatanović, Sanja. 2000. Reafirmacija tradicije i svadbeni ritual, U: Жизненият цикъл / Животни циклус (Радост Иванова, ур.), 223–230.  Етнографски институт с музей БАН, София.
 • Zlatanović, Sanja. 2001. Značenjski sklop tradicijske svadbe: Vranje i okolina, Етнология 4: 7–50 (София).
 • Zlatanović, Sanja. 1999. Svekrva i nevesta ili priča o pesmi i daru, Etnokulturološki zbornik V: 185–188 (Svrlјig).
 • Zlatanović, Sanja. 1997. Novokomponovana narodna muzika na liniji tradicijsko – savremeno, Glasnik Etnografskog instituta SANU XLVI: 167–172.

 

NAUČNA KRITIKA, PRIKAZI I HRONIKE:

 • Zlatanović, Sanja. 2017. Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku (Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič, eds.). Bratislava: Ústav etnológie SAV & VEDA-vydavateľstvo SAV, 2015; Romani Studies 27/2: 218–223.  (Liverpool University Press)
 • Zlatanović, Sanja. 2016. Roma Culture: Myths and Realities (Elena Marushiakova, Vesselin Popov, eds.), Roma series (Hristo Kyuchukov and Ian Hancock, eds.), Vol. 3. Munic: Lincom Academic Publisher 2016; Romani Studies  26/2: 196–200. (Liverpool University Press)
 • Zlatanović, Sanja. 2016. Slika i moć: Magdalena Bogusławska, Obraz władzy we władzy obrazu. Artystyczne konceptualizacje wizerunku Josipa Broza Tity, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo "Libron", Warszawa – Kraków 2015;  Filozofija i društvo XXVII/4: 986–988.
 • Zlatanović, Sanja. 2016. Holokaust: procesi identifikacije i memorijalizacije. Povodom novih izdanja Instituta za etnologiju Slovačke akademije nauka (III); Glasnik Etnografskog instituta SANU LXIV/2: 433–438.
 • Zlatanović, Sanja. 2016.Postkomunističke transformacije društva. Povodom novih knjiga Instituta za etnologiju Slovačke akademije nauka (II); Glasnik Etnografskog instituta SANU LXIV/1: 193-199.
 • Zlatanović, Sanja. 2015. Socijalna kultura u ogledalu materijalne. Nove knjige Instituta za etnologiju Slovačke akademije nauka, Glasnik Etnografskog instituta SANU LXIII/3: 645–651.
 • Zlatanović, Sanja. 2013. Bugarska svadba u etnolingvističkom klјuču: Елена Семеновна Узенёва, Болгарская свадьба: этнолингвистическое исследование, Индрик, Москва 2010; Glasnik Etnografskog instituta SANU LXI/2: 187–189.
 • Zlatanović, Sanja. 2013. Antropologija savremenog grada: X Kongres ruskih etnografa i antropologa, Ruska akademija nauka, Moskva, 2−5. jul 2013; Glasnik Etnografskog instituta SANU LXI/2: 206–209.
 • Златановић, Сања. 2007.Saša Nedeljković, Čast, krv i suze: ogledi iz antropologije etniciteta i nacionalizma, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta i Zlatni zmaj, Beograd 2007; Гласник Етнографског института САНУ LVI/2: 187–189.
 • Zlatanović, Sanja.2005. Banjaši na Balkanu: identitet etničke zajednice (Bilјana Sikimić, ur.), Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja, knj. 88, Beograd 2005; Nova srpska politička misao, http://starisajt.nspm.rs/Prikazi/2007_banjasi.htm
 • Zlatanović, Sanja. 2004. Srpske bošče Kosovskog Pomoravlјa, izložba u Etnografskom muzeju u Beogradu; Zadužbina br. 62: 12. Vukova zadužbina, Beograd.
 • Zlatanović, Sanja.1998. Kodovi slovenskih kultura br. 3, Svadba, Clio, Beograd 1998; Glasnik Etnografskog instituta SANU XLVII: 186–187.
 • Zlatanović, Sanja. 1997.         Dimitrije O. Golemović, Etnomuzikološki ogledi, XX vek, Beograd 1997; Glasnik Etnografskog instituta SANU XLVI: 240–242.
 • Zlatanović, Sanja. 1996. Nikita Ilјič Tolstoj, Jezik slovenske kulture, Prosveta, Niš 1995; Glasnik Etnografskog instituta SANU XLV: 168–169.