Slobodan Grubačić

Slobodan Grubačić

Akademska titula: dopisni član SANU

Naučno zvanje: Predsednik upravnog odbora

Član upravnog odbora