Vladimir Roganović

Vladimir Roganović

Stečeno zvanje: doktor nauka

Pozicija: Član upravnog odbora