Etnološkа istrаživаnjа užičkog krаjа

Ur. Nikola Pantelić

Etnološkа istrаživаnjа užičkog krаjа

Godina: 1992.

ISBN: 86-7587-012-4

Etnografski institut SANU.

Posebna izdanja, knjiga 30, sveska 4.