Mediteranski svjeti sa majstorom pripovedačem

Dragana Radojičić

Mediteranski svjeti sa majstorom pripovedačem

Godina: 2015.

ISBN: 978-86-7587-078-4

Etnografski institut SANU.

Posebna izdanja, knjiga 82.