Nаrodni i crkveni brаk u srpskom seoskom društvu

Aleksandra Pavićević

Nаrodni i crkveni brаk u srpskom seoskom društvu

Godina: 2000.

ISBN:

Etnografski institut SANU.

Posebna izdanja, knjiga 46.