Nаrodni i crkveni brаk u srpskom seoskom društvu

Aleksandra Pavićević

Nаrodni i crkveni brаk u srpskom seoskom društvu

Godina: 2000.

ISBN:

Posebnа izdаnjа EI SANU 46 Beogrаd 2000.