Odevanje u okolini Beograda - druga polovina 19. i prva polovina 20. veka

Milina Ivanović Barišić

Odevanje u okolini Beograda - druga polovina 19. i prva polovina 20. veka

Godina: 2017.

ISBN: 978-86-7587-091-3

Posebna izdanja Etnografskog instituta SANU br. 87, Beograd 2017.