Pogrebne prakse u Srbiji

Aleksandra Pavićević

Pogrebne prakse u Srbiji

Godina: 2021.

ISBN:

Кnjiga „Pogrebne prakse u Srbiji“ deo je serije publikacija na temu pogrebnih praksi u različitim zemljama Evrope koju izdaje britanska izdavačka kuća "Emerald Publishing House". 

Izdanje možete poručiti putem linka: Emerald: Title Detail: Funerary Practices in Serbia by Aleksandra Pavićević (emeraldinsight.com)

Za razliku od dosadašnjih knjiga dr Aleksandre Pavićević koja se već dugi niz godina bavi proučavanjima iz oblasti antropologije smrti, Pogrebne prakse su „oslobođene“ ili, pak lišene filozofskih razmišljanja i antropoloških interpretacija. Za čitalačku publiku koja o Srbiji ne zna gotovo ništa, a posebno ne o ovoj temi, bilo je neophodno pružiti faktografski dijahronijsko-sinhronijski prikaz načina na koji su smrt i sve ono što je u vezi sa njom „organizovani“, odnosno, stavljeni u okvire institucionalizovanih društvenih mehanizama. Zbog toga, autorka, nakon istorijske i etnološke perspektive, prikazuje funkcionisanje savremenog sistema pogrebnih praksi. Posebnu vrednost ove publikacije predstavlja praćene upravo te niti – tradicionalnog odnošenja prema smrti – niti koja  vodi sve do današnjih dana. Različite zvanične društvene instance – od države i opštinskih samouprava, pa do pogrebnih preduzeća, umnogome preuzimaju  nasleđene obrasce, još uvek prisutne u kolektivnom shvatanju smrti, umiranja i pogrebnog rituala.