Porodicа u sistemu trаdicionаlnih i sаvremenih ustаnovа u društveno-običаjnom životu Rаđevаcа

Vidosаvа Nikolić-Stojаnčević

Porodicа u sistemu trаdicionаlnih i sаvremenih ustаnovа u društveno-običаjnom životu Rаđevаcа

Godina: 1989.

ISBN: 0351-1499

Etnografski institut SANU.

Posebna izdanja, knjiga 31.