Slike u rečima

Ivana Bašić

Slike u rečima

Godina: 2016.

ISBN: 978-86-7587-082-1

Posebna izdanja Etnografskog instituta SANU 85 Beograd 2016.