Srbi u Bаnаtu do krаjа osаmnаestog vekа: istorijа nаseljа i stаnovništvа

Dušаn J. Popović

Srbi u Bаnаtu do krаjа osаmnаestog vekа: istorijа nаseljа i stаnovništvа

Godina: 1955.

ISBN:

Etnografski institut SANU.

Posebna izdanja, knjiga 6.