Stаnovništvo Prokupljа

Vujаdin Rudić

Stаnovništvo Prokupljа

Godina: 1992.

ISBN: 86-7587-011-6

Posebna izdanja SANU 37, Beograd 1992.