Trаdicionаlno i sаvremeno u kulturi Srbа

Ur. Drаgаnа Rаdojičić

Trаdicionаlno i sаvremeno u kulturi Srbа

Godina: 2003.

ISBN:

Etnografski institut SANU.

Posebna izdanja, knjiga 49.