Horizonti budućnosti: antropološki i drugi naučni pristupi

Ur. Bojana Bogdanović, Кristijan Obšust

Horizonti budućnosti: antropološki i drugi naučni pristupi

Godina: 2023.

ISBN: 978-86-7587-120-0

Arhiv Vojvodine 

Etnografski institut SANU

Novi Sad – Beograd, 2023