Naučnice u društvu

Ur. Lada Stevanović, Mladena Prelić, Miroslava Lukić Krstanović

Naučnice u društvu

Godina: 2020.

ISBN: 978-86-7587-106-4

Naučnice u društvu je Zbornik saopštenja sa konferencije "Naučnice u društvu", održane u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti od 11. do 13. februara 2020. u organizaciji Etnografskog instituta SANU, a pod pokroviteljstvom Programa participacije Uneska.